VG: Rekylfri kanon som skulle vært destruert endte opp i ulovlig våpensamling

Under en pågripelse i 2015 fant politiet flere titalls våpen, deriblant en RFK som ifølge Forsvarets register var destruert ti år tidligere.

​VG har gjennom en rekke artikler omtalt våpen på avveie. Nå skriver avisen at en rekylfri kanon av typen Carl Gustav fra Forsvaret ble funnet i en ulovlig våpensamling i 2016. 

Ifølge Forsvarets våpenregister var våpenet destruert ti år tidligere, skriver avisen. Videre skriver de at Forsvaret ikke finner igjen alle dokumentene for destruksjonen i 2006. 

Mannen er dømt for omfattende, ulovlig oppbevaring av våpen i februar i år. Dommen er anket. Våpensamlerens forsvarer, Ole Petter Drevland, sier til VG at mannen erkjenner straffskyld for forholdet, men at han ikke husker når han fikk den rekylfrie kanonen. Han oppgir at han fikk den av en annen våpeninteressert person, som for ham bekjent ikke driver med noe ulovlig.

I forbindelse med straffesaken ble Forsvaret kontaktet av politiet og gikk gjennom interne rutiner og arkiver.

– En kritisk sårbarhet som ble avdekket var at den fysiske dokumentasjonen rundt destruksjon av denne rekylfrie kanonen ikke var korrekt bevart i henhold til arkivregler, og kunne ikke bli gjenfunnet, skriver orlogskaptein og talsmann Thomas Gjesdal, til avisen.

Frosvarets forum har bedt Forsvaret kommentere at et slikt våpen er kommet på avveie. Anne-Hilde Håvardsrud Hagen svarer følgende i en e-post:

– Forsvaret ser svært alvorlig på at våre våpen har kommet på avveie. Vi hadde tidligere et system som var sårbart for utroe tjenere. Som et resultat av våpenbeslag de senere år, har vi i perioden 2010 – 2015 tatt betydelig grep for å forbedre våre rutiner. Forsvaret erfarer at de nye rutinene har bedret kontrollen og vi har ikke avdekket misligheter siden 2015.