Veteranstøtte til Sønstebys minnefond

Foreningen til veteranene fra D13 har gått over i historien, og Gunnar Sønstebys minnefond har fått 58 679 kroner inn på konto. 
– En historisk tildeling, sier styreleder av minnefondet, oberstløytnant Asbjørn Lysgård.
Milorg var den militære motstandsorganisasjon som ble bygget opp i Norge under Den andre verdenskrig. D13 var betegnelsen på den delen av organisasjonen som omfattet Oslo og de nærliggende områder. Ved krigens slutt bestod denne av omkring 7500 Milorg-jegere.
– Vi har mange aktiviteter som vi ønsker å følge opp. Vi vil fremme kunnskap om våre veteraner og den innsatsen som motstandsbevegelsen gjorde under krigen og som nye generasjoner veteraner gjør i inn- og utland, sier Lysgård.