Veterankurs får penger i Stortinget

Nå skal flere fastleger og psykologer kurses til bedre kunnskap om veteraners psykiske helse.

Publisert Sist oppdatert

Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget har vedtatt å støtte et kurs hos Veteranforbundet SIOPS (Skadde i internasjonale operasjoner) med 150 000 kroner. Høyre, FrP, Venstre og Kristelig Folkeparti sikrer flertall for bevilgningen under budsjettbehandlingen i Stortinget.

Høyres Erlend Larsen sitter i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

– Vi skal ta godt vare på de som har tjenestegjort for landet vårt, sier Larsen, som selv er veteran med ett års tjeneste fra Libanon.

– Bevilgningen kommer fra en enstemmig komitémerknad fra tidligere budsjetter. Hvis forslaget hadde vært fremmet som et enkeltforslag, kunne vi stemt for det. Også Arbeiderpartiet hadde pengesummen til SIOPS i sitt budsjett, men stemmer ikke for det i Stortinget. Årsaken er at partiet ikke vil støtte regjeringens budsjett, sier stortingsrepresentant Invild Kjerkhol, som er helse- og omsorgspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

50 plasser

De 150 000 kronene skal dekke 50 plasser på et kurs utviklet i samarbeid med Modum bad, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS). SIOPS har siden 2015 arrangert kurset for leger og psykologer. Kurset er godkjent av Legeforeningen og Psykologforeningen.

– Enkelte veteraner sitter igjen med sterke inntrykk som må møtes på en god måte. Da må fastlegene og psykologene ha kompetanse til å veilede veteranene gjennom utfordringene som er spesielle for veteraner, sier Høyres Erlend Larsen.

– Dette dekker 50 kursplasser. Er det nok for lege- og psykologstanden i Norge?

– 150.000 er det beløpet SIOPS søkte om, så det er tilstrekkelig med tanke på deres ambisjoner og planer, sier Larsen.

I tillegg skal RVTS-ene arrangere tilsvarende kurs. Dette blir nok gjennomført ulikt, men de blir finansiert over statsbudsjettet allerede, sier Larsen.

Glad for støtten

Rådgiver Arne Ørum hos SIOPS sier de ble veldig glade for bevilgningen.

– Er 50 kursplasser nok til å bedre forståelsen hos leger og psykologer om veteraners psykiske helse?

– Nei, men dette er det vi realistisk kan få til foreløpig. Vi skal klare å få flere kursplasser ut av pengene, men det viktigste er at temaet blir satt på dagsorden, sier Ørum. Han sier at SIOPS erkjenner at veteraners psykiske helse er et smalt felt i Helse-Norge.

– Men vi har ikke tatt mål av oss å kurse et stort antall ansvarlige behandlere. Men vi må starte et sted. Til nå er det holdt noen kurs, dette beløpet hjelper oss å holde flere.

– Hva består kursingen av?

– Vi har de viktigste fagmiljøene om psykiske helse i Norge med oss, vi har en dansk og en amerikansk ekspert og vi har med oss landets ledende forskere på posttraumatisk stresslidelse (PTSD). I det hele tatt forsøker vi å få med oss de beste vi kan se for oss og som kan gi opplæring til leger og psykologer, sier Ørum.

PS! Også Krigshospitalkassen av 1679, en stiftelse under Forsvarsdepartementet, har støttet SIOPS-kurset økonomisk.