Vraker alle unntatt presidenten

Valgkomiteen i veteranforbund vraker hele det sittende styret – bortsett fra president Dag Magne Lunde.

Publisert Sist oppdatert

Når Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) avholder sitt landsmøte på Gardermoen lørdag og søndag, skal det også velges nytt styre.
I etterkant av landsmøtet for to år siden har misnøyen mot styret vokst, blant annet på grunn av mange forfall til styremøtene.

Det har ført til at valgkomiteen går for å vrake alle i det nåværende forbundsstyret – bortsett fra president selv, Dag-Magne Lunde.

Han blir innstilt på gjenvalg – og er selv innstilt på å ta nye to år i presidentstolen.

– Det er jeg, sier han til Forsvarets forum.

Vi mener vi nå må få på plass et styre som faktisk har tid til å drive arbeid for NVIO

Men valgkomiteen går altså for å vrake resten av det sittende styret.

– Vi har ikke forslått gjenvalg av resten av forbundsstyret. Det kan kanskje tolkes som kritikk av styret, men det er også fordi ingen av lokallagene har foreslått gjenvalg på sine styremedlemmer. Vi mener vi nå må få på plass et styre som faktisk har tid til å drive arbeid for NVIO. Styret har slitt med elendig oppmøte, sier valgkomiteens leder Geir Bjerke. Han representerer NVIO Nedre Romerike.


– Styremedlemmer i NVIO må faktisk regne med å møte til mer enn ett eller to møter i året, legger Bjerke til.

– Har dere per i dag et komplett styreforslag?

– Etter noen ringerunder fredag kveld regner vi med å ha et komplett og omforent forslag.

– Er det noen navn som valgkomiteen vil fremheve blant de foreslåtte?

– Nei, jeg kommer ikke til å avsløre det her. Det får vi ta på landsmøtet.

Styret i NVIO består av president, visepresident, fem faste styremedlemmer og fem varamedlemmer.

Forbundsstyret har hatt en krevende jobb med å evaluere å innrette NVIO for fremtiden

På sin egen Facebook-side har Lunde kommentert at valgkomiteen har valgt å vrake det sittende styret slik:
«At valgkomiteen velger å gå ut med uriktige og unyanserte uttalelser til Forsvarets forum i forkant av landsmøtet og før Forbundsstyret har lagt frem sin beretning finner jeg underlig. Forbundsstyret har hatt en krevende jobb med å evaluere å innrette NVIO for fremtiden. Forbundsstyret har utført en svært god jobb og resultatet av dette omfattende arbeidet blir lagt frem på landsmøte. Som President er jeg på vegne av forbundsstyret stolt av å kunne legge frem et gjennomarbeidet forslag til ny strategisk plan og vedtektsendringer. Vi må få gjennomført helt nødvendige vedtektsendringer sammen med landsmøtet, noe som vil bidra til at NVIO er en relevant, fremtidsrettet og samlende organisasjon for alle veteraner og deres familier»