Finalistene til veteranprisen

Disse fem finalistene kan bli tildelt Forsvarets veteranpris for 2018.

Publisert Sist oppdatert

For sjette år på rad skal Forsvarets veteranpris deles ut. I dag ble navnene på finalekandidatene offentliggjort. 

Jan Petter Veraas, Dag Rafael Torhaug, Arild Lihaug og Bjørn Dåvøy, Asbjørn Lysgård og foreningen Veteran møter Veteran kan alle få prisen som deles ut til personer eller organisasjoner som har nedlagt et særlig betydningsfullt arbeid for å fremme veteransaken. 

Forsvarets veteraninspektør, generalmajor Finn Kristian 
Hannestad, har ledet veteranprisrådets arbeid med å vurdere alle foreslåtte kandidater. Prisen deles ut under den nasjonale veterankonferansen på Lillehammer 19. september 2018.

 Dette skriver Forsvarets veterantjeneste i sin omtale av kandidatene: 

Jan Petter Veraas
Veraas er initiativtaker, leder og drivkraft bak veteranhuset Camp Møvik i Kristiansand. Veteranhuset fungerer som et samlingssted for veteraner fra internasjonale operasjoner i Sør-Norge. Veraas bruker mye av sin tid for å legge til rette og sørge for at de besøkende trives.

Dag Rafael Torhaug
Dag Torhaug jobber som personelloffiser i Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 11. Heimevernet er en viktig støttespiller som til stadighet gjennomfører medaljeseremonier over hele landet, for å ettertildele medaljer til veteraner.
Torhaug har over lengre tid lagt ned en ekstraordinær innsats for å arrangere medaljeseremonier for veteraner i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, og sørget for å dekorere et stort antall veteraner med tjeneste fra 1947 til i dag. Torhaug har gjennom en lang periode vist et brennende engasjement for veteransaken.

Arild Lihaug og Bjørn Dåvøy
Lihaug og Dåvøy har over flere år har gjort en ekstraordinær innsats for veteransaken, særlig i Bergensområdet. Ved å arrangere auksjoner og salg av veterankalender har de årlig samlet inn hundretusenvis av kroner til Stiftelsen Veteranhjelp. Et tiltak som gir øyeblikkelig økonomisk hjelp til veteraner som befinner seg i en prekær økonomisk situasjon. De er begge også aktive i gruppen IntOps Bergen & Omland – OPP og UT. Dette er et gratis lavterskeltilbud til alle veteraner. Siden oppstarten i 2012 har flere tusen veteraner og deres pårørende vært med ut på tur. Begge to har over mange år lagt ned en betydelig og uegennyttig innsats for å ivareta og følge opp enkeltveteraner.


Asbjørn Lysgård
Asbjørn Lysgård var en av initiativtakerne til etableringen av veteranforeningen for Forsvarets spesialkommando, og han har siden opprettelsen vært en uselvisk pådriver for foreningen. Lysgård var også svært sentral i opprettelsen av Gunnar Sønstebys minnefond hvor han også er styremedlem. Han har jobbet hardt med å samle inn midler til fondet og har vært helt avgjørende for at minnefondet i dag er økonomisk robust og at Sønstebys minnepris allerede er blitt en institusjon. Lysgård trekkes også frem som en inkluderende person som aktivt jobber med å skape en relasjon mellom veteraner fra andre verdenskrig og dagens veteraner fra internasjonale operasjoner.

Veteran møter Veteran
Veteran møter Veteran er en organisasjon med fokus på et gratis lavterskeltilbud til veteraner og deres familie. Organisasjonen har som mål å drive på en måte som er tilpasset det yngre skiftet av Forsvarets veteraner samt å fokusere på pårørende og familie. Kjernen i Veteran møter Veteran består av innsats fra organisasjonens mange frivillige ildsjeler som blant annet stiller opp ved faste arrangementer i Lommedalen, som samtale- og støttepartnere til alle døgnets tider, og som kortesje når dagens soldater vender hjem fra internasjonale operasjoner.

I fjor ble Knut Østbøll tildelt Forsvarets veteranpris og fikk den overrakt av forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.


 Tidligere vinnere av veteranprisen:

2017: Knut Østbøll
2016: Fred Gallefoss
2015: Per Christian «Pekka» Jacobsen
2014: Petter Kjendlie
2013: Terje Sæterbø og Jon Ivar Kjellin