– En felles møteplass for veteraner

Veteraner har fått eget hus i Mosseveien av Oslo kommune, og Telemark bataljon står for driften.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har mange veteraner bosatt i byen vår og et veteranhus har vært etterspurt i lang tid.

– Jeg er glad Telemark bataljon har påtatt seg en koordineringsrolle og at alle veteranorganisasjonene stiller seg bak. Kommunen stiller hus til rådighet og i et spleiselag med Forsvaret skal vi sikre driften. 

Det sier byrådsleder i Oslo Raymond Johansen, ifølge en pressemelding.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen understreker at Veteranhuset vil kunne tas i bruk av alle veteranforeninger, og at det vil være et viktig bidrag til alle som har tjenestegjort.

Endelig på plass

– Å ha et sted veteraner kan reise til, er viktig. Det er ikke som mange steder i Oslo der veteraner har kunnet samle seg. Det har vært en lang prosess, og nå er det endelig på plass.

Det sier generalsekretær i Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO), Thor Lysenstøen.  

– En felles møteplass i Oslo er viktig for veteraner og pårørende, sier generalsekretær i Veteranforbundet SIOPS, Øystein Wemberg.

Han mener også at Veteranhuset er et velkomment tilskudd da de ikke har hatt mange felles møtesteder i Oslo for veteraner.

– Det er flott at Oslo kommune har kommet så langt at det har blitt et realisert.

Og det er kanskje greit at veteraner møter hverandre på tvers av forbund og organisasjoner?

– Ja. Veteran er veteran, sier Wemberg.

Står for driften

– Det har vært en lang og tidvis vanskelig prosess, men nå er vi i mål. Oslo kommune stiller Mosseveien 223 til disposisjon for veteraner, noe vi er veldig takknemlige for. Det vil bli inngått en leieavtale mellom kommunen og Den Grønne Leidang i løpet av kort tid. Den Grønne Leidang (DGL) er ordenen til Telemark bataljon. DGL vil stå for driften av huset herunder koordinering av bruk, dugnad og vedlikehold.

Det skrev kaptein Espen Høilund i Telemark bataljon i et innlegg på Facebook 8. mai. 

I et utkast for bestemmelsene for bruk av huset står det blant annet:

«Veteranhuset skal være åpent for alle veteraner gjennom at følgende organisasjoner har mulighet til å bruke veteranhuset: Veteran møter veteran, NVIO avdeling Oslo, NROF avdeling Oslo og SIOPS. Veteranhusets betegnelse skal være nøytral og skal ikke markeres ned navnet på leietaker eller enkelte av veteranorganisasjonene alene.»

PS: Forsvarets forum skrev tidligere at Veteranhuset skal være åpent til en hver tid. Det er ikke riktig – det er derimot åpent for veteraner i forbindelse med arrangementer, opplyser Espen Høilund til Forsvarets forum.