Berget veterantreff

Gjensynstreff for veteraner på Bæreia høsten 2018 sto i fare for å bli kansellert, men ble reddet av Forsvarsstaben.

Publisert Sist oppdatert

– Heldigvis ble foten satt ned og vi fikk beskjed fra statsråden at de vil gå som planlagt, sier Thor Lysenstøen om treffene for veteraner fra Bosnia-kontingenten 1993-94 som skulle bli avlyst.

Thor Lysenstøen, generalsekretær i NVIO (Foto:NVIO). 
Thor Lysenstøen, generalsekretær i NVIO (Foto:NVIO). 

– Det var jo veldig dårlig timing, sier han og sikter til blant annet de store markeringene knyttet til Libanon-veteraner.

Likevel er det utfordringer knyttet til avvikling av framtidige veterantreff, forteller han.

– Det er en enorm pågang og ønske blant veteraner om å arrangere gjensynstreff. Det er jo over 100 000 veteraner som har deltatt i operasjoner for Norge etter 2. verdenskrig, sier Lysenstøen.

Dekket inn. Årsaken til kanselleringen av gjensynstreff var todelt, ifølge et skriv fra Forsvarets veterantjeneste: reduksjoner i driftsbudsjett samt usikkerhet knyttet til om tidligere praksis ved utsending av invitasjoner til gjensynstreff var i henhold lov om personvern. Ifølge Forsvarsstaben som reverserte kanselleringen, var den opprinnelige beslutningen ikke i tråd med målet om ivaretakelse av veteraner i Forsvaret.

– Dette er et viktig område og beslutningen ble derfor gjort om. Det økonomiske merbehovet ble dekket ved omprioriteringer innenfor andre områder, skriver oberst Jens Dølør i en epost til Forsvarets forum.

At Forsvaret sendte ut invitasjoner til gjensynstreff ved Bæreia, var heller ikke er strid med personvernlovgivningen, ifølge Dølør.

Forholdene til personvernlovgivningen ligger fast. Det er fortsatt bare når Forsvaret arrangerer slike gjensynstreff, at vi kan støtte med denne type informasjon.

Spørrende. Sjef for Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS), brigader Jan Erik Thoresen, avviser også at personvernhensyn hindrer Forsvaret i å innkalle til gjensynstreff. Såfremt det er Forsvaret som er arrangør strider det hverken mot Forsvarsloven eller Personopplysningsloven. 

– Det vi ikke kan gjøre, er å gi denne informasjonen til privatpersoner. Vi kan derimot gi det til Forsvaret som så kan sende ut invitasjoner.

– Vi har hatt et godt samarbeid med Forsvarets veteransenter i forbindelse med innkalling til gjensynstreff. Det skal vi fortsatt ha, sier Thoresen. 

– Med det ansvar vi har påtatt oss blir det feil at veteransaken blir en salderingspost, sier Sørloth.
Johnny Sørloth er sjef for Forsvarets veteransenter Bæreia (Foto: Forsvarets forum). 
Johnny Sørloth er sjef for Forsvarets veteransenter Bæreia (Foto: Forsvarets forum). 

Så ble beslutningen reversert. 

– Det var etter ordre fra veteraninspektør Tom Guttormsen at brevene ble sendt ut, sier Johnny Sørloth. 

Sørloth er fornøyd med at gjensynstreffene ved Bæreia nå går som planlagt for 2018.

– Vi strekker oss så langt som overhodet mulig for veteranene. Gjensynstreffene er et av flere veldig viktige tilbud, sier Sørloth og viser til at det i alt blir rundt 30 gjensynstreff ved Bæreia for nærmere 1000 veteraner dette året.

– Jeg holdt nylig en brief under et gjensynstreff for veteraner fra UNIFIL-operasjonen i Libanon. Det er tydelig at det er et stort behov for å informere om hvilke tilbud vi har her, sier han.

Sørloth tror at gjensynstreff også skal avholdes etter 2018.
– Med det ansvar vi har påtatt oss blir det feil at veteransaken blir en salderingspost, sier Sørloth.


***

– Flere gjensynstreff

Sjefen for Forsvarets veterantjeneste mener gjensynstreff også må kunne arrangeres andre steder enn Bæreia og utenfor Forsvarets regi. 

– Jeg har ikke registrert at vi har kommet fram til en løsning som sikrer en bærekraftig økonomisk løsning for framtidige gjensynstreff.

Det sier veteraninspektør og brigader, Tom Guttormsen. Han forteller at hans beslutning om å kansellere nettopp gjensynstreffene ved Bæreia, kom som følge av usikkerheten knyttet til eventuelle brudd på personvernshensyn samt kutt i driftsbudsjetter. Ifølge Guttormsen ønsker han en avklaring på reglementet knyttet til utsendelse av invitasjoner da det har oppstått usikkerhet knyttet til om Forsvaret kan bistå med å sende ut invitasjoner til veterantreff utenfor Forsvarets regi.

– Det er ikke alle veteraner som ønsker å ha kontakt med Forsvaret og ikke alle som vil ha gjensynstreff på Bæreia. Det synes jeg vi bør ha respekt for.