150 får medalje på FN-dagen

Under FN-dagen 24. oktober blir det delt ut 150 medaljer på Akershus festning.

Publisert Sist oppdatert

Veteranene som mottar medalje denne dagen har gjort tjeneste i en rekke forskjellige internasjonale operasjoner. Fra Tysklandsbrigadene etter 2. verdenskrig, til UNIFIL-operasjonen i Libanon på 70-, 80- og 90-tallet og under operasjoner på Balkan på 90-tallet.

Nils Rune Wennevold (65) er en av mottakerene. Han hadde ikke tid til å komme i våres under UNIFIL-jubileet, men vil møte opp under FN-dagen.

– Jeg var velferdsoffiser i verkstedkompaniet i Tibnine i Libanon på begynnelsen av 80-tallet. Jeg var innom kontingent IV og hadde tre kontingenter før jeg reiste hjem i desember 1983, sier Wennevold til Forsvarets forum.

Jeg var innom kontingent IV og hadde tre kontingenter før jeg reiste hjem i desember 1983

Han er i dag storintendant hos Odd Fellow-ordenen i Oslo. I Libanon jobbet han også med overvåkingsradarer og var instruktør for disse. Etter Libanon jobbet han i flere år Kjeller flyplass, men da med radarsystemer for Sea King-helikoptrene.

– Jeg har hatt mange turer i Sea King som radarteknikker, sier Wennevold.

Medaljen han mottar er Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner med en stjerne.

Det er Forsvarets veteraninspektør, generalmajor Finn Kristian Hannestad, som vil dele ut medaljene på festningsplassen torsdag. Det blir to seremonier, først klokken 13, deretter klokken 18.

Før den første seremonien er det også kransenedleggelse og taler i minnelunden klokken 1230.