Kultur:

Nytt styre: (f.v.) Einar Ulleberg, Rune Meier Steinar Vikholt Nils Vindenes, Dag-Magne Lunde, Reidar Melhuus og Philip Jackson.
Nytt styre: (f.v.) Einar Ulleberg, Rune Meier Steinar Vikholt Nils Vindenes, Dag-Magne Lunde, Reidar Melhuus og Philip Jackson.

Veteran-president fikk fornyet tillit

Dag-Magne Lunde fortsetter som leder for landet største veteranforbund – med nytt styre.

Publisert Sist oppdatert

Lunde skal lede Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) de neste to årene.

Styret, som Lunde ledet frem til i helgen, ble vraket. Ni av ti styre- og varamedlemmer ble skiftet ut etter helgens valg. Bare Einar Ulleberg ble med videre.

Det skrev vi om før helgen: Les her

Dette er NVIOs DNA. Det krangles i alle ledd

Under landsmøtet på Gardermoen ble det fremført sterkt kritikk mot Lunde og styret fra talerstolen, blant annet på grunn av det flere mente var en ufullstendig årsberetning og på grunn av det noen av delegatene mente var brudd på NVIOs vedtekter. En av kritikerne var tidligere NVIO-president Odd-Helge Olsen.
Det var også irritasjon over at valgkomiteen for andre året på rad ikke leverte ut sin innstilling før under selve møtet.


– Urettferdige påstander

Lunde selv tok et oppgjør med beskyldningene fra talerstolen.

– Dette er NVIOs DNA. Det krangles i alle ledd, sa Lunde

– At styret farer med tant, fjas og løgn er urettferdige påstander, la han til og mante til samarbeid, ryddighet og åpenhet.

Spesielt var han opptatt av at konsulentrapporter fra Geelmuyden Kiese og Gambit var lekket.

I rapporten fra Geelmuyden Kiese, som Forsvarets forum har lest, blir det gjennom intervjurunder avdekket at samarbeidet innad i NVIO er «…dysfunksjonelt og preges av negativitet. Dette bidrar til en kultur som ikke fremmer effektivitet og hvor alle løser de oppgavene man selv ønsker. Dette tyder på mangel på en felles retning».

– Mitt mål er at vi går fra landsmøtet med samme mål, for å fremme samarbeid i alle ledd, sa Lunde.

Det ble brukt nærmere 150 000 kroner på rapporten. Senere ble det laget en rapport fra Gambit som skulle avdekke hvordan veteranforbundet skulle klare å få med seg flere unge medlemmer.

– Den rapporten er god, og det nye styret må ta arbeidet videre med den, sa Lunde, som  også snakket om de mange aktivitetene som NVIO har stått bak og støttet de siste to årene. Han sa at organisasjonen kunne utnyttet UNIFIL-jubileet i 2018 mye bedre, både nasjonalt, regionalt og lokalt, enn hva de gjorde.

Mitt mål er at vi går fra landsmøtet med samme mål

Anbefaler ikke flytting

Sjef for Forsvarets veterantjeneste, Finn Kristian Hannestad, hilste til landsmøtet og roste NVIO og lokalavdelingene for arbeidet for veteranene. Det sammen gjorde ordførere i Ullensaker kommune.

Hannestad fikk blant annet spørsmål om det er riktig at veterantjenesten er tenkt organisert under Forsvarets personell- og vernepliktsenter på Hamar, noe generalen bekreftet at det har vært snakk om. 

– Min anbefaling er å ikke støtte et slikt forslag. Jeg er fornøyd med hvordan vi er organisert i dag, sa Hannestad til NIVOs landsmøtet.

Det nye styret ser slik ut: Dag-Magne Lunde, president og Nils Frode Vindenes, visepresident. Styremedlemmer er Reidar B. Melhuus, Einar Ulleberg, Philip Jackson, Helene Hilmarsen og Frank Eriksen. Varamedlemmer er Randi Rye, Rune Meier, Lars-Magnus Hallanger, Steinar Vikholt og Henning Martiniussen.