Vernepliktsundersøkelsen

​84 prosent trives meget eller ganske godt i førstegangstjenesten. Det viser vernepliktsundersøkelsen som ble offentliggjort 10. mai. Ifølge respondentene i undersøkelsen, som har en svarprosent på rundt halvparten av de spurte, at de er positive til blant annet kjønnsblanda rom og kvinner er i større grad glade for det enn menn.