Verden er et skumlere sted for Norge

Verden er et skumlere sted for Norge, skriver Forskning.no. Reglene og prinsippene som beskytter småstater fra stormakter som tar seg til rette, de svekkes. Det økonomiske og politiske tyngdepunktet i verden flytter seg bort fra Vesten. Land som Kina og Russland opptrer stadig mer selvhevdende.