Venter på unnskyldning

Kontreadmiral Elisabeth Natvig uttalte nylig at tillitsvalgte i Forsvaret er for opptatt av å kjøre omkamper om nedleggelse av Andøya. Det falt ikke i god jord hos fagorganisasjonene.

Publisert Sist oppdatert

Det var frifagbevegelse.no som først omtalte saken.


Provosert. Dette har fått flere av fagorganisasjonene i Forsvaret til å se rødt. Spesielt i Norges Offisersforbund (NOF) er man oppgitt over kontreadmiralens uttalelser. Stein-Håkon Eilertsen på Andøya ble kraftig provosert og gikk med en gang ut og krevde at Natvig burde forlate sin jobb om hun ikke beklaget det hun sa. 14 dager etterpå har han ikke hørt noe fra Forsvarsstaben.

Men jeg har ikke hørt noe, og jeg er fortsatt forbannet

– Om hun ikke vil beklage offentlig, så kunne en unnskyldning i det minste kommet internt. Men jeg har ikke hørt noe, og jeg er fortsatt forbannet og mener uttalelsene er et spark under beltestedet, sier Eilertsen til Forsvarets forum.


Ikke i omstilling. Grunnen til de sterke reaksjonene er at Eilertsen mener Natvigs uttalelser faller på sin egen urimelighet.

– Vi har jobbet knallhardt for å redde stumpene her på Andøya. Men vi har fått beskjed om at vi ikke er i omstilling, fordi det ennå ikke har kommet et formelt oppdrag om nedleggelse. Det kommer muligens ikke før i 2021. Før den tid får vi ikke bruke de virkemidlene som finnes til omstilling.

Dette skaper bare et dårligere miljø og gjør det vanskeligere å samarbeide

Natvig selv har så langt ikke kommet med noen beklagelse, men NTL-magasinet ba Forsvarsstaben om en kommentar til kravet om beklagelse og om Natvig hadde forståelse for reaksjonene fra Andøya. Dette er svaret Forsvarsstaben sendte på e-post og som de fastholder ovenfor Forsvarets forum fortsatt er deres svar i saken:

«Forsvarsstaben er godt kjent med at personellet som er i omstilling har en krevende situasjon. Forsvarsstaben anerkjenner det engasjement de tillitsvalgte har for ansatte som er i omstilling. Forsvaret skal fortsette å jobbe tett sammen med de tillitsvalgte både sentralt og lokalt for å løse våre oppdrag.»