Vedlikehold av Sea King

Kongsberg Defence Systems signerte 22. august en rammeavtale med Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) for vedlikehold av girbokser for de norske Sea King-helikoptrene. Avtalen har et potensial på inntil 300 millioner kroner og varer til og med år 2020, med mulighet for inntil tre års forlengelse.