Nyheter:

Våpen på avveie: Mange stammer fra Forsvaret

Tusenvis av ulovlige våpen er beslaglagt i en politioperasjon. Flere er siktet i saken.

Publisert Sist oppdatert

– Som et resultat av den omfattende etterforskningen er det tatt beslag i betydelige mengder våpen over store deler av Sør-Norge. Det er blant annet gjort større beslag hos personer som definerer seg som våpensamlere, sier Lena Reif, leder for Felles enhet for etterforskning og etterretning i Sørøst politidistrikt.

Etterforskningen har blant annet avdekket mangelfulle rutiner i både politiet og Forsvaret. Det er opprettet straffesaker mot flere personer som arbeider i politiet og Forsvaret. Blant beslagene er både AG3-automatgevær og MP5-maskinpistoler.

–Dårlige rutiner i både Forsvaret og politiet kan være en medvirkende årsak til omfanget av den ulvolige virksomheten. Flere av våpnene er underslått fra destruksjon i Forsvaret. Både i Forsvaret og politiet er det gjort tiltak for å påse at man har bedre kontroll på våpen, sier Skule Worpvik, seksjonsleder for spesiell etterforskning.

Politiet mener funnene gir grunn til bekymring når det gjelder registrering, destruering og plombering av våpen.

– Tilgangen til ulovlige våpen er stor, og det er bekymringsfullt med tanke på skadene disse våpnene kan utgjøre om de havner i feil hender. Dette har vært en målrettet satsning på tvers av flere politidistrikt ofr å ta bedre grep om våpenforvaltinngen i Norge, sier Worpvik.

Blant beslagene var 54 våpen av type Colt fra Forsvaret som skulle vært destruert, sier Skule Worpvik, politioverbetjent seksjonsleder, Spesiell etterforskning, skriver VG.

Forsvaret har bistått politiet i etterforskningen

Ved utgangen av april var status for den omfattende våpenbeslagsaken slik:

  • 2.361 våpen beslaglagt (av disse er 1.815 uregistrerte/ulovlige våpen)
  • 67 siktelser
  • Enkelte av de siktede var godkjente våpensamlere
  • Enkelte av de siktede har tilknytning til Forsvaret
  • Enkelte av de siktede har tilknytning til politiet
  • 19 saker er fortsatt under etterforskning i Sørøst politidistrikt
  • 16 saker er oversendt andre politidistrikter
  • 9 er ilagt bøter som følge av etterforskningen
  • 17 har fått avsagt dom som følge av etterforskningen