Vanskelig å sikkerhetsklarere

Nesten 2 av 3 norske doktorgrader innen IKT er tatt av utlendinger, skriver NRK som viser til at det fører til problemer knyttet til sikkerhetsklarering. Det er usikkert om disse personene kan brukes til å beskytte Norge og nasjonale interesser, sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde. – Da får vi ikke tilgang på den kompetansen. Vi trenger slik kompetanse inn hos både hos NSM, PST, Etterretningstjenesten og ikke minst på de nye cybersikkerhetssentrene, sier hun til NRK.