Vakthold

Heimevernet er blitt tildelt 40 prosent flere nøkkelobjekter som krever vakthold og sikring i tilfelle krise eller krig. Samtidig skal HV-strukturen krympes med 7000 soldater.  Tillitsvalgte i Heimevernet slår alarm.