Utdanning av flyteknikere på anbud

​Luftforsvaret har fått nye fly og helikoptre, men har ikke nok teknikere til vedlikehold. I et anbud på den offentlige anbudsportalen Doffin, kommer det fram at Forsvarets logistikkorganisasjon nå søker etter tjenester «i markedet for å dekke Luftforsvarets behov for flyteknisk grunnutdanning», skriver Klassekampen.