Nyheter:

Usikkert hvor P8-flyene blir innfaset

De nye maritime patruljeflyene kan bli innfaset på en annen flyplass enn Evenes mens man venter på at hangaren blir ferdigbygd.

Publisert Sist oppdatert

Det var Bladet Vesterålen som først omtalte saken, men Forsvarsbygg sier til Forsvarets forum de er i rute med byggingen av hangaren og ikke forsinket som Bladet Vesterålen skriver og Forsvarets forum beklageligvis først skrev. 

Forsvaret jobber nå med hvor P8-flyene skal plasseres når de første flyene forventes å ankomme Norge i første kvartal 2022. Flyene kan få en midlertidig plassering inntil hangaren på Evenes er ferdig.

Kilder har overfor Bladet Vesterålen opplyst at det jobbes med tre konkrete alternativer: Andøya, Bodø og Gardermoen.

– Man har gått bredt ut, både innenlands og utenlands, og det er således flere alternativer som utredes. Siden man er midt i arbeidet, så ønsker man ikke å gå nærmere inn på alternativene på nåværende tidspunkt, sier orlogskaptein Per-Thomas Bøe, som er talsperson for Forsvaret til avisen, samtidig som han bekrefter at alle de tre nevnte alternativene også vurderes.

Bøe bekrefter det samme til Forsvarets forum. Han sier leveringen av P8 til Norge er i rute.

Man regner med en avklaring på valg av midlertidig lokasjon før nyttår. Etter planen skal hangaren med flyoperative flater være ferdigstilt høsten 2022 og da kunne ta imot flyene for prøvedrift. I 2023 skal man etter planen være i operativ drift med P8-flyene på Evenes.