US Marines vil trene med kamflyet F-35B i Troms

US Marines vil trene med kamflyet F-35B i Troms. Flytypen kan ta av og lande vertikalt og brukes blant annet på hangarskip og amfibiekrigsskip. 
– På generelt grunnlag kan vi si at det amerikanske marinekorpset ved flere anledninger tidligere har gjennomført trening under vinterforhold i Norge med sine Harrier jagerfly. Når marinekorpset nå bytter til nye jagerfly av typen F-35B, er det naturlig at Forsvaret vurderer hvordan vi eventuelt kan tilrettelegge for en videreføring av denne type trening i fremtiden, sier forsvarsstabens pressetalsmann Sven Halvorsen.
Også den amerikanske ambassaden sier at det arbeides med å legge til rette for et bytte til F-35B til trening under vinterforhold:
– Dette er en naturlig fortsettelse av treningen med fly fra US Marine Corps, i dette tilfellet F-35B, skriver USAs ambassade i en epost til TV 2.