Ukultur gjør forsvarssjefen forbanna

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen reagerer kraftig på norske forsvarskvinners historier om seksuell trakassering og motstand.

Publisert Sist oppdatert

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen mener det er viktig at kvinnene ikke blir stående alene i kampen mot seksuell trakassering.

– Jeg blir forbanna, sier admiralen om historiene om seksuell trakassering som Forsvarets forum har avdekket.

– Hva har du å si til dem som trakasserer?

– Det er helt uakseptabelt. Dette får konsekvenser. Det må det ikke være noe som helst tvil om. Du kommer deg ikke unna hver gang.


Må varsle 

Forsvarssjefen mener likevel at alt sammen starter med varsling. De ferskeste undersøkelsene viser at 16 prosent av vernepliktige kvinner opplever å ha blitt seksuelt trakassert. Blant militært ansatte svarer 4,5 prosent av kvinnene det samme. I denne utgavens hovedsak forteller både FFI-forsker Frank Brundtland Steder, sjef for Forsvarets høgskole, Louise Dedichen og lederen for Militært kvinnelig nettverk, Miriam Weierud, at de tror det er store mørketall.

Bruun-Hanssen tror også det er mørketall.

Tidligere i år fikk Forsvarets ledelse kritikk for manglende oppfølging av tiltak mot seksuell trakassering. I rapporten «Likestilling og mangfold i Forsvaret» peker forfatterne på en rekke konkrete forhold, som mangelfulle retningslinjer for håndtering av seksuell trakassering og at forsvarssjefens mål om 25 prosent kvinner på skolene ikke er fulgt opp tilstrekkelig.

– Føler du at du har gjort nok?

– Dette er en slik sak hvor du blir beskyldt for å aldri gjøre nok. Vi har gjort mye og jobbet målrettet i mange år, forteller han,

Derfor dro Bruun-Hansen også på årsmøtet til Militært kvinnelig nettverk i januar i år. I medarbeiderundersøkelsen var det en bitteliten nedgang i antallet kvinner som opplevde å bli seksuelt trakassert.

– Men er dette reelt, det er det store spørsmålet. Vi vet for lite om mørketallene. Og jeg hørte blant kvinnene som var der, at det store flertallet ikke ble utsatt for dette – nå. Men det er noen som blir trakassert. Og så er det helt klart noen av dem som sier at de ikke blir det, men som kanskje blir det likevel. De vil bare ikke si det. Det er en kjensgjerning.

Bruun-Hanssen sier samtidig at å varsle i linjen er best, hvis mulig.

– Vi får ikke tilstrekkelig bukt med problemene hvis all varsling foregår anonymt, sier admiralen.

Optimistisk

Forsvarssjefen peker likevel på noe han mener er en positiv utvikling.

– Jeg har tro på at det vi gjør med de vernepliktige, med delte rom, skaper teamfokus og teamholdning. At det gir en effekt, og at det bidrar til å endre ukulturen. At de som ikke klarer å holde seg for god til trakassering blir sett umiddelbart, og at intern justis setter en stopper for det ganske fort.

Han blir støttet av forskning som peker på at såkalte «mixed rooms» har virket avkjønnende. Man blir ikke lenger gutt og jente, men makker og lagspiller, skriver Ulla-Britt Lilleaas sammen med Dag Ellingsen i forskningsrapporten Likestilling i Forsvaret.

– Hvor viktig er mennenes støtte i kampen mot seksuell trakassering?

– Utrolig viktig. Ser du at noen trakasserer, stopp det! Hvis noen sier de blir utsatt for det, ta tak sier admiralen.

– Jeg tror at det er utrolig viktig at menn fronter noen av de utfordringene vi menn har skapt overfor kvinner. At vi ikke lar kvinnene fronte dette selv hele tiden. Men til syvende og sist må vi få alt frem i lyset. Derfor må kvinner og menn som føler at de blir mobbet eller trakassert, varsle og si klart ifra, sier Bruun-Hanssen. 

Varslere må bli hørt 

Forsvarets HR-direktør Tom Simonsen synes historiene til kvinnene Forsvarets forum har snakket med er trist lesing. Han er også skuffet over å høre om ledere som ikke følger opp saker når forhold først er blitt kjent. Det må få reaksjoner, sier han.

– For det første må det reageres på en måte som signaliserer at dette er ikke greit, slik ønsker vi ikke å ha det hos oss. Da må vedkommende som får kjennskap, først undersøke fakta, og så må man iverksette en reaksjon i henhold til det. Det kan i de alvorligste tilfellene være oppsigelse, eller hvis det er straffbare forhold, så anmelder vi.

– Hvordan skal man få ledere til å ta slike varsler mer seriøst?

– Det må være tydelig fra toppledelsen i organisasjonen at dette er uakseptabelt, og at det vil få konsekvenser for den som gjør det. Og når det avdekkes forhold, må det være synlig at det kommer en reaksjon.

Akkurat som forsvarssjefen peker han på Forsvarets varslingskanal for de tilfellene hvor det ikke er aktuelt, eller ikke nytter, å gå til nærmeste leder. Kanalen sikrer anonymitet.