Uforklarlige fenomen ved flåtebesøk

Er det ubåter som forstyrrer temperaturen i indre Oslofjord? Ja, tror han som tiner snøen fra Oslos gater. Usannsynlig, er svaret fra Ubåtvåpenet.

Publisert Sist oppdatert

Finskfødte Hans Lennart Kevin har i syv år smeltet og renset snø på en pram ved Akershusstranda. I vinter er hele 500 000 kubikkmeter skitten snø blitt til vann, grus og slam. Og det er varmen fra sjøen som er energikilde, vannet som smelter snømassene hentes fra 24 meters dyp 100 meter ut fra land. Temperatur på innkommende vann blir kontinuerlig overvåket.

– I 2016 og én gang i vinter har jeg registrert hvordan temperaturen i sjøen sank brått med noen grader. Felles for disse episodene er at det var flåtebesøk i Oslo. Etter at fartøyene dro, normaliserte det seg, sier Kevin, som er prosjekt-og driftsleder for NCC Norge AS.


Det er stor båttrafikk i indre Oslofjord, men Kevin viser til at danskebåten for eksempel ikke gir utslag på 24 meters dyp. Han har en teori om at undervannsbåter kan ha rotet rundt i vannmassene og blandet inn kaldt overflatevann i de underliggende vannmasser som normalt holder en stabil temperatur. Og Kevin har sendt meldinger til Forsvaret om observasjonen – uten særlig respons.

– Tror du det er allierte ubåter som vokter flåtebesøket – eller fremmede undervannsbåter?

– Det har jeg ingen formening om. Jeg er ingen ubåtekspert, men jeg antar en ubåt vil klare å skape de temperatursvingningene vi her snakker om.

Den kraftigste nedkjølingen skjedde i mars i 2016, bare timer i forkant av ankomsten til noen spanske marinefartøyer – da sank temperaturen fra ni til fem plussgrader i løpet av noen få minutter. Slikt er svært uvanlig.

– Det kan jo se ut som en konspirasjonsteori, innrømmer Kevin. 

Noe liknende skjedde i vinter, da noen franske marinefartøyer anløp Oslo. Men det har også vært flåtebesøk uten at temperaturendringer er registrert. Og når båtene har forlatt Oslofjorden har temperaturen etter hvert stabilisert seg.

Det kan jo se ut som en konspirasjonsteori

Ved ubåtvåpenets driftsseksjon på Haakonsvern sier orlogskaptein Atle Mølholm at en ubåt rett nok flytter på litt vann, men han tviler på at ubåtaktivitet kan være årsak til det fenomenet som Hans Lennart Kevin beskriver:

– Det ville jo i så fall vært en fin måte å finne ubåter på, sier Mølholm muntert.

Når sjøtemperaturen synker, tar det lengre tid å smelte gatesnøen i den 50 meter lange lekteren. I år har det vært ekstra lang sesong. Jobben ble avsluttet 6. april, og da var temperaturen 8,8 plussgrader på 24 meters dyp.