Nyheter:

Ubrukte erstatningspenger dekker Ingstad-berging

48,8 millioner kroner regjeringen regner med vil stå ubrukt i 2019, overføres i revidert nasjonalbudsjett fra kompensasjonsordningen for skadde veteraner til å dekke deler av regningen for hevingen av KNM Helge Ingstad.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen regner ikke med at pengene, som i statsbudsjettet er disponert til å dekke utgifter i forbindelse med kompensasjonsordningen, vil bli brukt opp i år. Derfor gjør man en teknisk overføring og bruker budsjettpengene på å betale deler av hevingsoperasjonen av fregatten.

EN OMDISPONERING AV MIDLER

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen begrunner det slik:
– Omdisponeringen av pengene fører ikke til noen endringer i erstatningene til skadde veteraner.
– Noe av det første denne regjeringen gjorde da den tiltrådte var å innføre en overslagsbevilgning for ordningen. Dette ble gjort for å sikre at de som har krav på kompensasjon, faktisk fikk det. En overslagsbevilgning innebærer at den enkelte som har krav på erstatning får dette, uavhengig av om midlene er bevilget på budsjettposten, svarer statsråden.
Han legger til:
– Det er Statens pensjonskasse som behandler saker etter den særskilte kompensasjonsordningen. I forkant av at regjeringen bevilger midler til utbetalinger av erstatning til veteranene, sender Statens pensjonskasse en prognose til Forsvarsdepartementet med forventet utbetalinger for det inneværende budsjettåret. Dersom de i løpet av året ser at den opprinnelige prognosen endres, sendes det en oppdatert prognose. Eventuelle endringer spilles inn i revidert nasjonalbudsjett av departementet, sier Frank Bakke-Jensen.

Forsvarsministeren sier at Statens pensjonskasse opplyser at anslagene i prognosene er svært usikre, og sensitive for endringer. Usikkerheten beror i stor grad på antall erstatningskrav som har blitt innvilget, ventetid for spesialisterklæringer og gjennomsnittlig utbetalingsbeløp.

– Både i 2017, 2018 og nå i 2019 ser vi at utbetalinger under den særskilte kompensasjonsordningen er lavere enn hva man forventet forut for budsjettåret, svarer statsråden.

Kritiske veteraner

Det går ikke helt hjem i noen veteranmiljøer. Flere har i sosiale medier kommentert den tekniske overføringen av pengene, slik det fremkommer i revidert nasjonalbudsjett.
På forsvarsministerens egen Facebook-side kommenterer veteranprisvinner Arild Lihaug omdisponeringen slik:
«Når skadde soldater får stempel "skadd i tjeneste" for Norge av fagfolk/utredere, så bør SPK og klagenemda forholde seg til fagekspertisen - og slutte å hive de under toget med avslag... …Denne «praksis» og stadig økende bruk/anvendelse av foreldelsesfrist er horribel - ikke rart at det er kr igjen på konto».

«…send hele kostebinderiet til utenlandstjeneste, og la de pådra seg både skader, fysiske og psykiske…og se om ikke pipa får en annen lyd, enkelte må visst kjenne ting på egen kropp for å forstå», skriver en annen.

«Innstrammingen har jo allerede kommet, selv om ingen innrømmer det offentlig. Skal det bli ytterligere innstramming så settes den posten til kroner 0,-», skriver en tredje.

Vil følge med hva departementet gjør

Generalsekretær Thor Lysenstøen i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) har også lagt merke til omdisponeringen. Han er ikke like kritisk, men sier de vil følge nøye med på hva Forsvarsdepartementet vil foreta seg fremover.
– I revidert budsjett har de omfordelt midler fra erstatningsordningen som antatt ikke vil bli brukt. Men det er viktig å merke seg at dette ikke skal gå ut over veteranene og deres rettigheter og det skal NVIO følge opp nøye i året som kommer, sier Lysenstøen til Forsvarets forum.
– Det er altså ikke tildelingen som bestemmer hva veteranene skal få i erstatning, men saken vedkommende har, legger Lysenstøen til.

Kompensasjonsordningen for psykisk og fysisk skadde veteraner var stipulert til å koste den norske staten rundt 125 millioner kroner da den kom i stand. Til nå skal det være utbetalt rundt 1,4 milliarder kroner i erstatning til fysisk og psykisk skadde veteraner.