Turbulent grunnstein-nedleggelse

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen la mandag ned grunnsteinen for bygget som skal huse F-35-pilotene på Evenes flystasjon. Men for media handlet det meste om turbulens og overvåkingsfly.

Publisert Sist oppdatert

Evenes flystasjon skal når den er ferdig utbygd huse en fremskutt base for de norske jagerflyene F-35 og de de nye maritime overvåkingsflyene P-8 (MPA). Mens grunnsteinen for tilstedevaktbygget for F-35 ble lagt ned mandag av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, er det mer usikkert når og hvor bygget for P-8-flyene skal bygges.

Årsaken er frykten for at det nye bygget for de maritime overvåkningsflyene skal skape mer turbulens for flytrafikken på Evenes flyplass. Bygget er planlagt å ligge like ved flystripen på sørsiden av flyplassen.

Øker risikoen

Senest i mai sendte Avinor, som er ansvarlig for å drive flyplassen, et brev til Forsvarsbygg. Her går det klart fram at de ikke aksepterer plasseringen av hangaren til de maritime overvåkingsflyene. Ifølge Avinor vil hangaren føre til begrensninger for sivil og militær trafikk i 50 år framover.

Nå sier også Widerøe klart fra om at hangaren ikke kan plasseres der den er tenkt, ifølge NRK.

– Denne plasseringen øker risikoen ved innflygingene våre. Det er vi lite positive til. Dette handler absolutt om sikkerhet, sier informasjonssjef Catharina Solli i Widerøe til NRK.

Widerøe har meldt bekymringen sin til Avinor. Også Norwegian er skeptisk.

– Vi forventer at hangaren bygges på en slik måte at den ikke påvirker sivil luftfart på Evenes, skriver informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i en e-post til statskanalen.

Analyserer 

Nå venter man på svar fra en rapport fra Nordic, COWI og Rambøll (NCR), som har gjennomført en ny strømningsanalyse av alternative plasseringer for et hangarbygg for de maritime patruljeflyene på Evenes. Rapporten er gjenstand for en ekstern kvalitetssikring hos Atkins Norge og Oslo Economics og svarene vil komme i midten av september. 

Det skriver avisen Fremover, som sitter på en kopi av den foreløpige rapporten som konkluderer med at uansett tiltak, vil en hangar plassert der Avinor anbefalte, kunne føre til økt turbulens under innflyging og avgang på Evenes.

Til tross for all oppmerksomheten rundt turbulensen, tar forsvarsministeren det hele med ro.

– Nå er dette med turbulens til ekstern vurdering, så får vi en rapport som sier hva realiteten er. Etter det får vi skissere en løsning. Denne type spørsmål er det veldig greit å overlate til fagfolkene og både Forsvarsbygg og Avinor sier de skal finne en løsning, sier Bakke-Jensen til Forsvarets forum.

Samme flyene

Han sier videre at det aldri har vært meningen å hindre sivil luftfart på Evenes med å bygge ut den militære delen av flyplassen.

– Vi har ikke gått inn i dette prosjektet for å rasere muligheten for sivil trafikk på Evenes. Det er helt feil. Et annet poeng i saken er at de nye P-8-flyene er stort sett lik de sivile Boeing-flyene som både Norwegian og SAS lander med på Evenes hver dag. Ideen om at Luftforsvaret etablerer en base som skal gjøre det vanskelig å operere med en sivil Boeing bare av ren prestisje er i mitt hode litt søkt. Her bruker man det beste vi har av fagfolk for å finne en løsning som er så god som mulig. Basevalget er gjort og det kommer til å bli bygd en veldig bra base her på Evenes, fastslår ministeren, som kategorisk avviser at temaet om oppbygging av Evenes og nedbygging av Andøya vil bli et tema i neste langtidsplan for Forsvaret.

– Vedtaket er gjort i Stortinget for lenge siden. Den sikkerhetspolitiske situasjonen tilsa at vedtaket om å samle F-35 og P-8 på Evenes var riktig da. Så har den sikkerhetspolitiske utviklingen i ettertid vært slik at det er enda mer riktig å gjøre utbyggingen nå.

Mange miliepæler 

Utviklingen på Evenes vil de neste årene gå slag i slag. Grunnsteinen som ble lagt mandag er et symbol på mange nye bygg som vil komme. Etter planen skal luftvernet være på plass i 2021, samme år vil F-35 begynne å trene fra flyplassen. 1. januar 2022 skal tilstedevaktbygget for F-35 tas i bruk, så vil P-8-flyene komme senere det året. I 2023 er det planlagt at langtrekkende luftvern også vil være på plass. Da vil Evenes være Luftforsvarets nest største avdeling med rundt 800 ansatte, inkludert vernepliktige, når basen er fullt ut operativ. Prisen på utbyggingen er 4,1 milliarder kroner.

– Evenes kommer til å bli en kjempeviktig base for Luftforsvaret i framtiden. Vi skal vokse fra ti ansatte i dag til 800 ansatte med vernepliktige om få år. Det er også viktige operative leveranser som skal gjøre fra Evenes med fremskutt base (QRA) for nye kampfly og hovedbase for de maritime patruljeflyene. Alt dette skal sikres og beskyttes av baseforsvar og luftvern. Så det vil bli en solid base og spennende arbeidsplass, sier generalmajor Tonje Skinnarland, som er sjef Luftforsvaret.

Attraktiv arbeidsplass

Hun mener Evenes vil bli en attraktiv arbeidsplass i Forsvaret.

– På sikt tror jeg ikke det blir vanskelig å rekruttere ansatte til Evenes. Det blir likevel en krevende oppbyggingsfase med et voldsomt løft med 500 fast ansatte i alle kategorier offiserer, spesialister, befal og sivile. Utfordringen på kort sikt er også at vi skal levere der vi er i dag, samtidig som vi bygger opp. Vi har en god opptrappingsplan, men vi skal jobbe hardt for å beholde, rekruttere og re-rekruttere tidligere ansatte. Jeg er helt sikker på at når det begynner å gå seg til på Evenes så vil dette bli en veldig attraktiv arbeidsplass, sier Skinnarland.

Oppbygging av Evenes betyr samtidig nedleggelse av Andøya. Skinnarland sier de tar omstillingen på alvor.

– Vi tar på alvor at omstilling berører folk. For Luftforsvaret er det viktig å beholde personell på Andøya fremover, fordi det er der vi fortsatt skal levere maritime patruljefly og overvåkning noen år til før P-8 er klar til å ta over fra Evenes. Det jobber vi grundig med. Det betyr at vi snakker med folk og kartlegger situasjonen, samt prøver å tilpasse slik at det er mest mulig samsvar mellom individets ønske, vårt behov og at det blir forutsigbart for begge parter.