Nyheter:

STENGES: Nordbytunnelen i Akershus vil bli et problem under transportene som skjer i forbindelse med Trident Juncture. FOTO: ROBERT EIK
STENGES: Nordbytunnelen i Akershus vil bli et problem under transportene som skjer i forbindelse med Trident Juncture. FOTO: ROBERT EIK

Tunnelproppen

Nordbytunnelen i Akershus blir en propp for trafikken før, under og etter Nato-øvelsen.

Publisert Sist oppdatert

Det sørgående løpet av tunnelen vil være stengt fra 3. september til 12. november, altså under den mest kritiske tiden trafikkmessig for Nato-øvelsen, både før og etter selve øvelsen. I september og november skal det meste av militært materiell fraktes nettopp her, på E6 til og fra øvelsesområdet.

– Hvordan kan man stenge et så viktig tunnelløp midt under den største Nato-øvelsen noensinne i Norge?

– Det er flere år siden det 
ble klart at tunnelen skulle 
under en total oppgradering 
for mange hundre millioner
 kroner. I forhold til entreprenører er det ikke bare å flytte den jobben. Så vi må løse det ut fra det faktum, sier Stian Jacobsen. Han er seksjonsleder i Statens vegvesen Region øst og har det siste året deltatt på det som har vært av befaringer og møter med Forsvarets operative hovedkvarter, Militærpolitiet og andre for å koordinere trafikkavviklingen under øvelsen.

Utfordringer. Han har også reist til Natos hovedkvarter i Napoli for å forklare de militære sjefer om norske trafikkforhold og de begrensninger vi har på veinettet i Norge og for å gi dem en slags situasjonsforståelse for trafikkbildet.

– Forstår Natos ledelse dette?

– Vi opplever i noen grad at de har en urealistisk forventing av hva de kan få lov til på norsk jord, ikke bare på veinettet, men også hvor de kan kjøre utenfor veinettet. Møtet med Natos ledelse i Napoli var tidligere i år, sier Jacobsen.

– Hva er din største frykt?

– At det skal skje ulykker. Trafikksikkerhet og trafikkavvikling ligger uansett som første prioritet for Statens vegvesen.

– Er det veier hvor Forsvaret er nektet å kjøre transport på grunn av last eller bredde?

– Ikke det jeg er kjent med. De strekningene som det vil være mest trafikkerte, er de veiene med høyest bruksklasse i Norge, så det skal ikke være noe problem med dem. Utfordringene begynner når man skal se på kampsonene. Hvor kan man beltekjøre og hvor kan man ikke kjøre med belter. På toppen av dette kommer miljøvernhensyn som regulerer bruken av kjøretøyene, så det er nok ikke så enkelt.

«Vi opplever i noen grad at de har en urealistisk forventing av hva de kan få lov til på norsk jord, ikke bare på veinettet»

Fredrikstad. – Det er mye materiell som kommer til Norge, og over halvparten til Borg Havn i Fredrikstad før det skal videre nordover på E6, opplyser prosjektkoordinator for kommunikasjon under Nato-øvelsen, Torbjørn Danielsen til Forsvarets forum.

Nato-soldater som skal ta seg av logistikken av kjøretøy etablerer seg på havna i Fredrikstad fra august, og fra slutten av måneden og videre inn
i september og de kommende par månedene vil trafikken ta seg opp. Det vil skape utfordringer flere steder.

– Det blir en del kolonner langs veiene. Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, noen dager kan det føre til redusert framkommelighet og forsinkelser. Det vil merkes, sier Danielsen.

Noe materiell vil bli transportert med jernbane, men langt mindre enn først antatt.

– NSB, Bane NOR og Forsvaret planlegger å bruke ledig tid i togtrafikken til frakt av utstyr, så befolkningen påvirkes minst mulig, sier Danielsen.

 «Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, noen dager kan det føre til redusert framkommelighet og forsinkelser»

I Napoli sitter Natos øvingsledelse for Trident Juncture, i Allied Joint Force Command. De er selvsagt opptatt av de mange kolonnene som soldater og personell skal kjøre i på veiene i Norge.

– Det blir utfordrende å frakte materiellet på veiene fra Fredrikstad og nordover, siden Norge ikke har så
 mange motorveier. Vi vil i størst mulig grad unngå at øvelsen får negative konsekvenser for vertslandet, sier oberstløytnant Sorin Sularu i Natos hovedkvarter til Forsvarets forum.