Nyheter:

KLAR TIL STRID: Kommandersersjant Odd Einar Nygård i Telemark bataljon sier avdelingen er på vei ut i øvingsområdet denne helga. FOTO: PAAL RAVNAAS
KLAR TIL STRID: Kommandersersjant Odd Einar Nygård i Telemark bataljon sier avdelingen er på vei ut i øvingsområdet denne helga. FOTO: PAAL RAVNAAS

Trident Juncture: – Vi øver alltid på vintermobilitet

For to år siden var soldatkollegene i Telemark bataljon involvert i en dødsulykke. Nå er det øvelse igjen. Kommandersersjant Odd Einar Nygård frykter ikke nye ulykker.

Publisert Sist oppdatert

Allerede har det vært et ti-tall trafikkulykker i øvingsområdet under Trident Juncture. Et par av dem har vært svært alvorlig, med utforkjøring og frontkollisjon. Flere soldater på Nato-øvelsen Trident Juncutre har kommet til skade, noen er sendt til sykehus og andre er sendt hjem på grunn av skadene.

Også under Cold Response i Trøndelag for to år siden var det ulykker. Den ene av dem så alvorlig at en person i en sivil bil omkom i et møte med en bergpanservogn fra Telemark bataljon. Ulykken skjedde øst for Snåsavannet. Etterforskningen av ulykken ble henlagt, som intet straffbart bevist.


– Vi forbereder oss så godt vi kan gjennom solid utdanning, trening og gjennom de erfaringene vi har fra tidligere øvelser. Vi går ikke rundt med dette i underbevisstheten og lar det gnage. Det ville vært helt ødeleggende for oss.

Ruller ut i øvingsområdet

Det sier kommandersersjant Odd Einar Nygård i Telemark bataljon (TMBN). Denne helgen ruller avdelingen hans ut, med rundt 500 vervede kvinner og menn for å delta i Trident Juncture. De skal kjempe i områdene sør for Tynset og Røros. Nå skal materiellet transporteres langs veiene fra Rena til øvingsområdet, på samme måte som internasjonale styrker har gjort i forberedelsene til øvelsen. TMBN stiller med et 20-tall Leopard 2 stridsvogner, rundt 40 CV 90-vogner og flere andre kjøretøy som inngår i Stridsgruppe TMBN.

– Vi er jo ofte på øvelse. Så forberedelsene til denne øvelsen har vært nesten lik andre øvelser. Forskjellen er at den er veldig stor og foregår på sivile områder, og det må vi ta hensyn til. Jeg har stor tiltro til at våre soldater skal ta hensyn og gjøre det beste ut av dette, sier han.

Forskjellen er at den er veldig stor og foregår på sivile områder, og det må vi ta hensyn til 

Ulykker preger avdelingen

Nygård vedgår at ulykken for to år siden selvsagt er med på å prege TMBN. Også tidligere ulykker og hendelser gjør det, som ulykken under Cold Response i 2006 der to soldater druknet i en Leopard 2. Avdelingen har også mistet soldater under vanlig tjeneste og i internasjonal tjeneste i Afghanistan, som Claes Joachim «Jokke» Olsson i 2010. På Ormen Lange-bygget i Rena leir er en minneplakett hengt opp for ikke å glemme historiene.

– Det er historier som selvsagt påvirker oss som soldater og som vi har med oss i bagasjen når vi er på jobb. Men vi går ikke rundt å tenker på dette hele tiden, sier Nygård.

Det er historier som selvsagt påvirker oss som soldater og som vi har med oss i bagasjen

– Er du redd for at det skal skje ulykker med TMBNs soldater under årets Nato-øvelse?

– Nei, jeg er ikke det. Vi forbereder oss godt og kan ikke gå rundt og tenke på det. Men vi øver alltid på vintermobilitet, gjennom glattkjøringskurs, tekniske kurs og gjennom å høste erfaringer av det vi har vært med på før. Totalt sett gjør det oss godt forberedt for alle øvelser, sier kommandersersjanten. 

Sivile utsettes for stor fare

I øvelsesområdet er veier skiltet med «militær øvelse», fartsgrensene er endret noen steder og ved mange veiakser vil soldater og personell være både i og utenfor veien. Faren for å utsettes for nærgående trafikk er stor.

Forsker Per Andreas Langeland ved Transportøkonomisk institutt mener sivile utsettes for stor fare når de skal ferdes i det som snart blir et uforutsigbart trafikkbilde. Til nrk.no sier han:

– Ulykkesrisikoen vil i år være mangedoblet sammenlignet med i fjor, og også langt større enn i 2016, sier forskeren.

Politiet, militærpoliti og utenlandsk militærpoliti skal patruljere hele øvelsesområdet i det Politidirektoratet har beskrevet som et unikt samarbeid.

Til info for våre lesere: Forfatteren av denne artikkelen var først på ulykkesstedet ved Snåsavannet i 2016.