Nyheter:

Trener på stor skipsulykke i Nordland

En stor skipsulykke er scenarioet når den årlige kriseøvelsen Øvelse Nord går av stabelen i Nordland i slutten av april.

Redningsoperasjonen for Viking Sky bekrefter hvor viktig det er å øve beredskap og redning langs kysten og til havs i stor skala, sier Erlend Hagenes, sjef for Øvelse Nord 2019.

Han har likevel lite å utsette på redningsaksjonen rundt cruiseskipet Viking Sky. Evakueringsmodellen som ble brukt, ble nemlig utviklet av Øvelse Nord i 2016. Den samme modellen kommer til å bli brukt i årets øvelser. 

– Aksjonen for å redde passasjerer og mannskap fra cruiseskipet i Hustadvika kunne ikke vært bedre gjennomført, gitt antallet operative helikopter til rådighet og været, sier Hagenes. 

Mange aktører

Årets øvelse vil omfatte rundt 1.500 personer og engasjere fem skip, flere helikoptre og militært og sivilt materiell for 4,5 milliarder kroner. Fartøysjef og mannskapet på ett av helikoptrene som ble brukt under redningsoperasjonen for Viking Sky, er blant dem som deltar under årets kriseøvelse. 

Øvelse Nord er landets største sivile og militære krise- og beredskapsøvelse. Den er samtidig verdens største kriseøvelse i regi av et universitet. Kriseøvelsen veksler mellom å trene på antiterror og store redningsoperasjoner. Øvelsen arrangeres 25. april i Bodø, Gildeskål og Fauske i Nordland.

Øvelsen har tidligere øvd på skipsulykker med evakuering av høyt antall skadde og overlevende passasjerer.

Deltakerne

Dette er de største aktørene i Øvelse Nord 2019: Fylkesmannen, Nordland politidistrikt, Hovedredningssentralen for Nord-Norge (HRS NN), Kystvakten og slepebåtberedskap, helikopter fra 330-skvadronen, helikopter fra 337-skvadronen, Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH), HV-14, Bodin Leir, Salten Brann, Tromsø Brann, AMK/Nordlandsykehuset, Kystverket, Nord universitet, Norsk Luftambulanse, Norsk Aeroklubb, Røde Kors hjelpekorps, Redningsselskapet, Interkommunalt forurensingsvern (IAU), oppdrettsselskap.

Universitetet har også etablert NORLAB, som er et laboratorium for beredskapsledelse. NORLAB er en sentral samarbeidspartner under Øvelse Nord.

Beredskapslaboratoriet NORLAB har verdens mest avanserte simulatorenheter for innsatsledelse og organisering i nødetater.