Tre mistenkt etter fregattkollisjonen

Tre personer er mistenkt etter fregattkollisjonen, skriver NRK. Losen på «Sola TS» ble mistenkt tidlig, og etter nærmere etterforskning har vi registrert mistenktstatus på vaktsjef på fregatten og en ansatt på Fedje VTS, sier Ole Bjørn Mevatne. Han er Vest politidistrikts påtaleansvarlige i saken. Politiet sier de tre mistenkte alle hadde sentrale roller i hendelsen.
– Det er de tre som har håndtert de tre forskjellige objektene som var involverte, sier Mevatne. Losen på «Sola TS» er mistenkt for brudd på navigasjonsreglene i skipssikkerhetsloven. Dette gjelder blant annet om skipet lå riktig i farvannet og ga riktig signal til fartøyet som kom imot, ifølge Mevatne. Den mistenkte på fregatten var ansvarlig på broen i forbindelse med sammenstøtet, sier Mevatne.