Tre milliarder mer

Mer satsing i Nord-Norge og tre nye kystvaktfartøy. Forsvarssektoren styrkes med 2,97 milliarder kroner. Dette går pengene til.

Publisert Sist oppdatert

– Forsvarets evne til å håndtere krise og konflikt må prioriteres, sa finansminister Siv Jensen da hun la frem statsbudsjettet 2018. 

Forsvaret var varslet å være et satsingsområde, og nærmere tre milliarder kroner mer skal brukes på forsvarssektoren

– I 2018 skal vi bruke 55 milliarder kroner på forsvarsformål, sa Jensen. 

Økningen i 2018 skal blant annet bidra til dette:
* Flere besetninger til fregattene med tilhørende økt aktivitetsnivå
* Etablere og drifte et jegerkompani i Finnmark. Les mer
* Prioritere ressurser for å ivareta overgangsfasen mellom F-16 og F-35 kampfly
* Fremdrift i utviklingen av Ørland flystasjon som hovedbase for F-35 kampfly og av Evenes flystasjon som base for Forsvarets nye maritime patruljefly og som fremskutt operasjonsbase for F-35 kampfly
* Forsert bygging av tre nye, havgående kystvaktfartøy
* Anskaffelse av nye maritime patruljefly
* Opprettholde et høyt aktivitetsnivå i Heimevernet. Les mer
* Høyt aktivitetsnivå for undervannsbåt og videreføring av fast stasjonering av en ubåt ved Ramsund orlogsstasjon
* Fortsatt flere og lengre tokt med maritime patruljefly
* Mottak og innfasing av det nye logistikkfartøyet KNM Maud
* Innfasing av NH90-helikoptre
Støtte storøvelsen Trident Juncture høsten 2018. For å legge til rette for en god gjennomføring og ivaretakelse av et stort antall utenlandske styrker, foreslår regjeringen å øke forsvarsbudsjettet med 200 millioner kroner for å håndtere utgifter til utenlandske styrker. Beløpet er forventet å bli refundert av de andre deltakernasjonene i 2019.

– I 2018 ønsker regjeringen kortere responstider, økt bemanning av utvalgte operative kapasiteter, et høyere aktivitetsnivå og investeringer for et fremtidsrettet forsvar, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide til departementets nettside. 

Les hele statsbudsjettet her

Regjeringen vil også prioritere IKT. I langtidsplanen er det lagt opp til at investeringsnivået innenfor informasjonsinfrastruktur mangedobles fra 2017-nivået på om lag 500 millioner kroner. For å lykkes med denne satsningen gjennomfører regjeringen i perioden 2017–2020 en omlegging og modernisering av IKT-virksomheten i forsvarssektoren.

– Digitale angrep utgjør en stadig større del av militære operasjoner. Håndtering av digitale trusler og digitale angrep med militære kapasiteter er avgjørende for å sikre handlefrihet for militære operasjoner, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Det skal etableres et felles IKT-responsmiljø for forsvarssektoren (MilCERT) som vil forbedre evnen til å håndtere alvorlige IKT-hendelser. Det nasjonale responsmiljøet ligger fortsatt hos Nasjonal sikkerhetsmyndighets NorCERT.

Vi kommer tilbake med mer.