Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere vår nettside. Ved å bruke nettstedet godtar du vår bruk av denne informasjonen. Les mer om dette i vår personvernerklæring

 

 

En Svensk Leopard stridsvogn kjører forbi et skilt som viser militær øvelse langs veg i Nord-Trøndelag under vinterøvelsen Cold Response 2016 / A Swedish Leopard main battle tank driving past a sign showing military exercise along roads in Nord-TrøndelagEn Svensk Leopard stridsvogn kjører forbi et skilt som viser militær øvelse langs veg i Nord-Trøndelag under vinterøvelsen Cold Response 2016 / A Swedish Leopard main battle tank driving past a sign showing military exercise along roads in Nord-Trøndelaghttp://forsvaretsforum.no/forum-media/PubImages/skiltbilde2.jpghttp://forsvaretsforum.no/forum-media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1102Illustrasjonsfoto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

–Bør stenge stridssoner

Sivil trafikk bør stenges ute fra militære stridssoner, mener forsker Per Andreas Langeland ved Transportøkonomisk institutt.

Per Andreas Langeland, forsker ved Transportøkonomisk institutt. Foto:​ Sigmund Rønsen Aarhaug​.Han har evaluert trafikksikkerheten ved den siste vinterøvelsen i Finnmark, og mener det er nødvendig at Vegvesenet tar mer styring når Forsvaret skal øve langs veinettet. Under øvelsen i fjor vinter skjedde det ei dødsulykke i Trøndelag, og det har vært flere sammenstøt med stridsvogner hvor ren flaks har hindret alvorlige personskader. Også granskningsrapporten fra Snåsa-ulykka påpeker forbedringspotensiale.
– Det er jo en interessekonflikt mellom realistisk militær veibruk og at det samtidig skal være minst mulig stans i den sivile trafikken. Med sine brede og tunge stridsvogner – ofte i mørke og på glatt underlag -  foreligger en klar ulykkesrisiko. Forsvaret har dispensasjon på mange punkter fra det sivile regelverket, men jeg mener vegmyndighetene må gå tøffere inn for å ha kontroll når de skal slippe inn sivil trafikk. I stridssoner bør det ikke være sivil trafikk, i det minste bør det være kolonnekjøring, sier Langeland.

–Med sine brede og tunge stridsvogner,  ofte i mørke og på glatt underlag, foreligger det en klar ulykkesrisiko. 

Kolonnekjøring under Trident Juncture? Langeland sidestiller altså øvingsaktivitet langs vei med asfaltarbeider, hvor bilene slipper forbi puljevis. Under Joint Viking i Finnmark i mars var stridssoner opp til 30 km lange. Men i vårt nordligste fylke er heller ikke trafikken veldig stor. 
–Hvordan vil det bli om kolonnekjøring skal praktiseres under Trident Juncture i Midt-Norge neste høst, hvor 35000 soldater deltar?
– Vi tar erfaringene fra Joint Viking med oss til Trident Juncture, vi skal også lage en avtale mellom FOH og Vegvesenet. Det blir fortsatt en runde rundt dette med dispensasjoner for at Forsvaret skal kunne øve og sivile samtidig bevege seg. Eventuell kolonnekjøring må vurderes hvis det skulle bli nødvendig. Det er den lokale tilstedeværelsen som må gjøre risikovurderingene og jeg føler vi har et veldig godt samarbeid med sivile veimyndigheter for å finne løsninger basert på erfaringer, sier oberst Elisabeth Michelsen, sjef på logistikkavdelinga ved Forsvarets operative hovedkvarter FOH.

– Vi tar erfaringene fra Joint Viking med oss til Trident Juncture, vi skal også lage en avtale mellom FOH og Vegvesenet. ​

Anbefaler endring av rutinene. TØI-forsker Langeland skriver i sin rapport at Forsvaret har en systemteoretisk tilnærming til sikkerhet.
– Men det finnes ikke et regelverk som er designet for avvikling av sivil trafikk gjennom militære øvingsområder. Skilting og tilstedeværelse av militærpoliti gir ikke tilstrekkelig kontroll med den uforutsigbarheten et slikt område vil bære preg av. Derfor er det viktig at det etableres kontrollstrukturer mellom sivil og militær side som kan sikre en koordinert trafikkavvikling, avslutter Langeland.​

 

 

ulykka1ulykka1http://forsvaretsforum.no/forum-media/PubImages/ulykka1.jpghttp://forsvaretsforum.no/forum-media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=1103En bergepanservogn kolliderte med en varebil 7. mars 2016 under øvelsen Cold Response. Foto: Paal Ravnaas

​​I rapporten fra Statens Havarikommisjon for Transport, som gransket Snåsaulykka, påpekes det at Vegvesenet ga Forsvaret fritak fra kravet om ledsagerbil for kjøring med den brede bergepanservogna som kolliderte med en varebil 7. mars i fjor. Vilkåret for dette fritaket var at det skulle gjennomføres kompenserende tiltak for å ivareta trafikksikkerheten. Dette mener havarikommisjonen ikke ble tilstrekkelig ivaretatt da kampsonen var svakt definert, og ordinære trafikanter fikk utilstrekkelig varsling om varierende aktivitet på veien.
Havarikommisjonen tilrår endret praksis for behandling av søknader om dispensasjoner, fritak, varsling og skiting ved militærøvelser, kortere stridssoner, bedre skilting/varsling og også bedre kjøreopplæring på militære beltekjøretøy som skal ferdes på vei med varierende friksjon.

I Vegdirektoratet vurderer de nå havarirapporten fra Snåsa, og eventuelle endringer i praksisen som gjelder militære øvelser.​

Publisert 9. mai 2017 09:41.. Sist oppdatert 25. oktober 2018 10:13.

 

 

Hard kamp om 2. bataljon<img alt="" src="/forum-media/PubImages/20160616FWR_-7540.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Hard kamp om 2. bataljonRegjeringen vil gjøre 2. bataljon på Skjold til mobiliseringsavdeling. Opposisjonen derimot er villig til å betale ekstrakostnadene for en fullt oppsatt bataljon.http://forsvaretsforum.no/hard-kamp-om-2-bataljon
Planlegger nye Evenes flystasjon<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Illustrasjon%20MPA%205fly_%20Godkjent.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Planlegger nye Evenes flystasjonSlik ser Forsvarsbygg for seg at byggene til de nye maritime patruljeflyene på Evenes kan bli seende ut.http://forsvaretsforum.no/planlegger-nye-evenes-flystasjon
– Russisk aktivitet er «super super farlig»<img alt="" src="/forum-media/PubImages/FDN_5949.jpg" style="BORDER:0px solid;" />– Russisk aktivitet er «super super farlig»Russiske cyberangrep er den største trusselen mot Norden, sier den danske forsvarsministeren. Han mener angrepene er løftet til et høyere nivå. http://forsvaretsforum.no/dansk-forsvarsminister-kaller-russiske-angrep-super-farlige