Traff hytta

​Under en samøvelse mellom Kystjegerkommandoen og en nederlandsk avdeling i Trøndelag 31. oktober 2017, kom nederlenderne i skade for å skyte med skarpt mot sivil eiendom på øya Tarva. Øya har et skytefelt, men også ei hytte inni nedslagsfeltet. Hytta ble truffet, men rutinene sikrer at det ikke er noen der under skyting, og de materielle skadene var begrenset. Det ble skutt fra gummibåt (RIB), og Forsvarets operative hovedkvarter har gransket hendelsen.