Nyheter:

DELES: Regjeringen ønsker delt helikopterløsning for Bell 412 mellom Rygge og Bardufoss som sikrer dedikert støtte til spesialstyrkene.
DELES: Regjeringen ønsker delt helikopterløsning for Bell 412 mellom Rygge og Bardufoss som sikrer dedikert støtte til spesialstyrkene.

Tillitsvalgt skuffet over Kristelig Folkeparti

– Jeg er mer skuffet enn overrasket over at Kristelig Folkeparti (KrF) ikke fikk mer ut av regjeringsforhandlingene når det gjelder Forsvaret.

Publisert Sist oppdatert

Det sier Pål B. Nygaard, hovedtillitsvalgt for Hæren i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF). Han hadde håpet KrF fikk gjennomslag for mer, spesielt fordi KrF før regjeringsforhandlingene lovde omkamp om deler av regjeringens forsvarspolitikk.

Det var i VG 30. desember at daværende KrF-leder Knut Arild Hareide lovde omkamp om regjeringens prioriteringer angående landmakten og organiseringen av Hæren i Nord-Norge.

– Vi er ikke enig i de løsningene som er valgt, hverken når det gjelder 2. bataljon, helikopterløsningen for Hæren, eller utsettelsen av stridsvognfornyelsen, uttalte Hareide til VG.

Har lovet mer

Hareide deltok ikke i regjeringsforhandlingene, men satt i partiets referansegruppe. Men også den profilerte KrF-politikeren Kjell Ingolf Ropstad har ved flere anledninger stilt seg undrende til regjeringens prioriteringer rundt Hæren.

KrF har sammen med Arbeiderpartiet flere ganger hevdet at regjeringen har brutt og ikke fulgt opp forsvarsforliket som de to partiene var med på høsten 2017, og som skulle sikre flertall for fremtidig organisering av landstyrkene i Hæren og Heimevernet. Også i valgkampen lovte Kristelig Folkeparti blant annet at det skulle forbli ei fordeling på ni helikoptre på Bardufoss og ni på Rygge.

De to partiene ville opprettholde større deler av 2. bataljon, mens regjeringen ville omgjøre avdelingen slik at den kunne mobiliseres på kort varsel med dimitterte soldater på kontrakt. Ap og KrF mener også at regjeringen heller ikke har fulgt opp forliket om tidligere anskaffelser av nye stridsvogner.

Nådde ikke opp

I regjeringsplattformen som ble presentert på Granvolden Gjæstgiveri 17. januar skriver den nye regjeringen blant annet følgende om sin forsvarspolitikk:

  • Fortsette med en reell styrking av Forsvaret og sikre balanse mellom oppgaver, struktur og økonomi. I tråd med enigheten fra NATO-toppmøtet i Cardiff vil regjeringen ta sikte på at Norge beveger seg ytterligere i retning av toprosentmålet.
  • Videreutvikle landmakten, blant annet gjennom fortsatt styrking av Hæren og Heimevernet, anskaffelse av nytt kampluftvern og artilleri og delt helikopterløsning Rygge/Bardufoss som sikrer dedikert støtte til spesialstyrkene.
  • Anskaffe moderne stridsvogner med sikte på innfasing fra 2025 og sørge for levetidsforlengelse av eksisterende stridsvognkapasitet frem til nye stridsvogner er operative.
  • Bekjempe internasjonal terrorisme ved bruk av politiske og økonomiske virkemidler og gjennom deltakelse i internasjonalt samarbeid.
  • Beholde allmenn verneplikt for kvinner og menn.
  • Styrke Hæren og Heimevernet i nord.

I plattformen står det med andre ord ingenting om 2. bataljon og man går fortsatt for delt løsning for Bell-helikoptrene og stridsvogn-anskaffelsene blir ikke fremskyndet.

Betyr det at KrF ikke nådde fram med sine krav under regjeringsforhandlingene?

– Dessverre ikke gjennomslag

Forsvarets forum har flere ganger prøvd å få en kommentar fra KrF uten å lykkes. Men til avisen Nye Troms har fungerende partileder Olaug Bollestad sagt følgende:

– Når det gjelder forsvarskapittelet har KrF fått inn en forpliktelse til å styrke hær og Heimevernet i nord. Det ligger også inne i plattformen at Kystvakten skal sikres tilstrekkelig helikopterkapasitet. Dessverre har vi ikke fått gjennomslag for å endre beslutninga om en 3-15-fordeling mellom Bardufoss og Rygge når det gjelder Bell-helikoptrene, sa Bollestad.

Nygaard i NOF mener dette er et klassisk eksempel på opp som en løve og ned som en skinnfell.


– Her har nok KrF vært utsatt for politisk press for regionene, så bruker de media til å svare tilbake at de skal ta opp saken. Men samtidig er det ingen reel vilje til å få gjennomslag for det man sier, mener Nygaard.

Ikke gitt opp

Nygaard hadde trodd KrF skulle få større gjennomslag i regjeringsforhandlingene i denne saken.

– Det er Krf som har holdt liv i spørsmålene siden forslaget om landmakten kom fra regjeringen, men når det kommer til stykket så skjer det ingenting. Det er veldig skuffende.

Nygaard har ikke gitt opp kampen om 2. bataljon, helikopterløsningen for Hæren eller utsettelsen av stridsvognfornyelsen.

– Vi har fått en regjeringsplattform som er historisk. Dette blir den regjeringen som har fjernet et av de viktigste verktøyene landmakten i nord har i fred, krise og krig med helikoptrene. Samtidig legger man 2. bataljon i en møllpose og det blir ikke nye stridsvogner før 2025. Jeg nekter å tro at fornuften i denne saken har tapt. Men jeg tror nok det krever endringer i sammensetningen på Stortinget før det skjer, fastslår Nygaard.