Tildelt oppdrag for F-35-vedlikehold.

​Norsk forsvarsindustri tildelt oppdrag for F-35-komponentvedlikehold. Det er Kongsberg Defence and Aerospace og AIM Norway som har fått hovedansvaret for å bygge opp en kapasitet innenfor de tildelte komponentgruppene. 
 – Regjeringen har arbeidet målrettet for at norsk industri skal vinne fram i konkurransen om kontrakter som understøtter til våpensystemet F-35, og det er gledelig at norsk industri har vist seg konkurransedyktig også når det gjelder vedlikeholdsoppdrag til våre nye kampfly, sier statssekretær Tone Skogen i Forsvarsdepartementet.