Tildeles Krigskorset

​​Kapteinløytnant Ken Andersen mottar Krigsko​rset med sverd 8. mai. Marinejegeren får medaljen på bakgrunn av i​nnsatsen for å bekjempe terror i Afghanistan 2015, der særlig en hendelse i Kabul trekkes fram. ​«Under ekstremt krevende og farlig omstendigheter deltok han i striden med ekstraordinært mot», heter det blant annet i begrunnelsen. Les mer om Andersen her.