Tidemann begraves

​Tidligere sjef for Forsvarets sanitet (1984-1992), generalmajor Carl Fredrik Michelet Tidemann, begraves 2. februar. Tidemann fikk erfaring innen krigkirurgi da han blant annet tjenestegjorde for Røde Kors i Nigeria under Biafra-krigen. Nekrolog skrevet av nåværende sjef Forsvarets sanitet, Jan Sommerfelt-Pettersen, kan leses her​. ​​