The Washington Post: Huawei har i hemmelighet hjulpet regimet i Nord-Korea

Den kinesiske telekjempen Huawei har i hemmelighet hjulpet regimet i Nord-Korea med å bygge og opprettholde et mobilnettverk, ifølge Washington Post. Avisen bygger sin sak på dokumenter en tidligere Huawei-ansatt har gitt dem tilgang til. De omfatter instrukser, kontrakter og detaljerte regneark, og viser at Huawei samarbeidet med det statseide kinesiske selskapet Panda International Information Technology Co. Ltd om prosjekter i Nord-Korea. Partnerskapet mellom de to selskapene gjør det imidlertid vanskelig å skille ut Huaweis direkte involvering, konstaterer avisen. Avsløringene reiser spørsmål om Huawei, som har brukt amerikansk teknologi i sine komponenter, har brutt amerikanske eksportregler ved å utruste Nord-Korea med utstyr.
Huawei står for utstyret i radioaksessnettet for 4G i dag, men det er usikkert om den kinesiske leverandøren blir med videre. I Norge har Politiets sikkerhetstjeneste (PST) flere ganger uttalt at det vil være problematisk hvis Huawei trekkes inn i utbyggingen av det norske 5G-nettet. Ifølge tidligere PST-sjef Benedicte Bjørnland er veien kort fra selskapet til det kinesiske regimet.