Nyheter:

Mindre støy. Stig Hovde er én av de som bor i gul støysone i Ørland kommune. Han har fått skiftet ut flere vinduer for å redusere støyen ved Forsvarets F-35.
Mindre støy. Stig Hovde er én av de som bor i gul støysone i Ørland kommune. Han har fått skiftet ut flere vinduer for å redusere støyen ved Forsvarets F-35.

Tett med tiltak

Stig Hovde fikk skiftet ut vinduene for å stenge flystøyen ute.

Publisert Sist oppdatert

– Hør her, sier Stig Hovde og dunker borti vinduet med hånda.

Lyden er ikke like høy, og det vibrerer langt mindre enn ved ørlendingens gamle vinduer. Stig Hovdes bolig ligger innenfor gul støysone i Ørland kommune. Han har nylig fått skiftet åtte vinduer og ventiler i hjemmet for å forhindre at lyden av F-35 skal være altfor plagsom. Entreprenører på oppdrag fra Forsvarsbygg er i godt i gang med å iverksette støyisolerende tiltak.

Lang prosess. Sammen med kona startet Lars Raanes Støygruppa Ørland høsten 2012. Den skal ivareta ørlendingers interesser som følge av de negative konsekvensene ved at Forsvarets F-35 blir en del av nabolaget. Raanes har et særlig ansvar for å følge opp at boliger innenfor støysonene blir etterisolert. Raanes forteller at befolkningen på Ørland var bekymret for hva som kunne skje med eiendommer og gårdsbruk da kampflybasen skulle komme til kommunen. 

– Jeg er fornøyd med arbeidet. Egentlig er vi ørlendinger ganske vant til støy (Stig Hovde)

Ifølge Raanes var holdningen fra politisk hold at de måtte være takknemmelige for at de hadde fått flybasen. De måtte være forsiktige med å stille krav, var beskjeden.

– Men vi må stille krav og sørge for at vi blir fulgt opp og tatt på alvor, sier Raanes.

– Det har vært en lang prosess og mye dårlig håndverk og kommunikasjon. Ved noen tilfeller måtte vinduer settes inn flere ganger før det ble riktig. Det skal sies at det er mye bedre nå, og Forsvarsbygg har fulgt opp for å sjekke at det blir gjort skikkelig håndverk, sier Raanes.


Han anslår at rundt 10–15 prosent av boligene der det er behov for støyisolering, er ferdigstilt.

– Nå må vi få på plass støymålere. Da får vi et svar på hvor mye F-35 egentlig bråker (Lars Raanes)

 Fort gjort. Det tok tre dager å skifte ut vinduene i Stig Hovdes hjem. Med F-35 i lufta skal lyden nå ikke overstige 35 desibel – innendørs.

– Jeg er fornøyd med arbeidet. Egentlig er vi ørlendinger ganske vant til støy i forbindelse med blant annet Nato-øvelser. Jeg tror ikke vi hadde sagt noe hvis vi ikke hadde fått disse tiltakene, sier Hovde.

– At det har gått så greit som Stig forteller, er vanligere nå enn det var i starten, sier Lars Arne Raanes.

– Nå må vi få på plass støymålere. Da får vi et svar på hvor mye F-35 egentlig bråker – vi baserer oss foreløpig bare på beregninger av framtidig støy.

– I reguleringsbestemmelsene er det satt krav om rutiner for registrering og rapportering til sivilsamfunnet av faktisk støybelastning og flygemønster. Forsvarsbygg jobber nå med å etablere et system som skal ivareta kravene til rapportering. Dette planlegges satt opp inne på flystasjonen, sier eiendomssjef Carl Oscar Pedersen i Forsvarsbygg.

Eiendomssjef i Forsvarsbygg Carl Oscar Pedersen (Foto: Forsvarsbygg).
Eiendomssjef i Forsvarsbygg Carl Oscar Pedersen (Foto: Forsvarsbygg).

På flybasen kommer det også støyreduserende tiltak. Disse er beregnet til å koste 183 millioner kroner.