Nyheter:

Tester varslingsanlegg i dag

Onsdag 8. januar klokken 12 tester Sivilforsvaret tyfonene som ber folk om å følge med på radio, TV eller nett.

Publisert Sist oppdatert

Tyfonene prøves ut to ganger i året i alle kommuner som har egne varslingsanlegg. 

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer, sier Tore Ketil Stårvik, sjef i Sivilforsvaret.

Sivilforsvaret tester tyfonene for å sjekke om de virker og for om nødvendig å reparere utstyret. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

Norge har rundt 1.250 varslingsanlegg med sirener som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig. 

– Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, og signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen, sier Stårvik.

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) NRK har ansvar for å sende myndighetenes beredskapsmeldinger og viktig informasjon på radio. På DSBs nettside sikkerhverdag.no heter det blant annet: 

«NRK P1 er beredskapskanalen som skal sikre informasjon til publikum, også dersom andre nyhetsmedier og offentlige nettsteder ikke er tilgjengelige. NRK kan også bryte igjennom med viktige meldinger til befolkningen på alle NRKs radiokanaler. Det spiller derfor ingen rolle om du hører på P13 eller P1+».