Nyheter:

Telt i Bardu skulle ikke vært satt opp

Ifølge Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) forelå det ingen formell bistandsanmodning da det ble satt opp et avlastningstelt utenfor legevakten på Setermoen.

For å skille pasienter med luftveisinfeksjoner fra andre pasienter på legevakta, har Sanitetsbataljonen satt opp et avlastningstelt utenfor legevakten på Setermoen, skriver Nye Troms. Teltet ble satt opp 18. Mars. 

FOH opplyser fredag at dette teltet ikke skulle ha vært satt opp i utgangspunktet, fordi linjen for offisiell bistandsanmodning ikke ble fulgt. Det vil si at FOH aldri mottok noen bistandsanmodning fra sivile myndigheter om telt til Setermoen. 

– Teltet skulle i utgangspunktet ikke opp, og vi går gjennom våre rutiner for å sørge for at dette ikke skjer. Men det ble satt opp i beste hensikt, sier Elisabeth Eikeland ved FOH. 

Linjen ble ikke fulgt

– Linjen for offisiell bistandsanmodning ikke ble fulgt. Vi er i dialog med Hæren for å oppklare situasjonen. 

Les også:
Blir ikke påskeperm i den formen vi kjenner 

Forsvaret opererer i to dimensjoner, forklarer hun: De skal løse operasjonelle behov, og støtte sivilsamfunnet. For at Forsvaret skal kunne støtte det sivile samfunnet mest mulig effektivt, må det ligge en bistandsanmodning til grunn. 

– Sivile myndigheter ser på hvilke områder de vil prioritere, og sender så en prioriteringsliste til oss. Så ser vi ut ifra våre kapasiteter og ressurser hva vi kan bidra med. Støtten blir så formalisert og iverksatt, forklarer Eikeland. 

Har du tips eller innspill til denne, eller andre saker? Send oss en e-post på [email protected]

– Uproblematisk

Kommunikasjonssjef Per Espen Strande i Hæren bekrefter at teltet er satt opp uten at det forelå en formell bistandsanmodning som var godkjent av FOH. 

– Det er så enkelt som at det gikk litt fort med det teltet før det formelle var på plass, sier Strande. 

Han ser på det som uproblematisk at teltet står der så lenge det er til nytte for sivilsamfunnet og legesenteret på Setermoen. 

– Vi er vant til å måtte prioritere og omprioritere ressurser, så hvis det skulle være behov et annet sted er det mulig å flytte teltet hvis sivile myndigheter og Forsvaret vurderer det slik.

Les også: Ingen blir korona-permittert i Forsvaret 

– Er du redd for at dette setter presedens for å omgå bistandsanmodninger? 

– Nei, jeg er ikke redd for det i det hele tatt. Dette har vi et godt system for, og alt rutes via FOH. 

– Bortsett fra dette? 

– Ja, dette teltet ble satt opp i det vi stod i situasjonen. Jeg anser det som uproblematisk. Det er et telt som står der og møter et behov. Det var oppe før formalia var på plass, det er ikke noe ressurspådrag og vi kan flytte det ved behov. 

Visste du at Forsvarets forum sender ut brif med de viktigste forsvarsnyhetene hver morgen? Du kan melde deg på her.