Telemark bataljon bidro i Spearhead-øvelse

Forrige uke hadde selve spydspissen i Natos Veldig hurtige reaksjonsstyrke (VJTF) en skarp demonstrasjon etter å ha gjennomført en alarmøvelse, kalt Noble Jump. I 2019 er Norge en del av den såkalte Spearhead-styrken. Telemark bataljon stiller med størsteparten av personellet og det tunge materiellet fra det norske bidraget.
– Konklusjonen vi antageligvis lander på, er at dette er gjennomført etter de tidskravene NATO stiller til oss, sier oberst Jan Østbø til TV 2. Han er nestkommanderende i VJTF, og leder Spearhead-styrken. Noble Jump kommer på et tidspunkt der den sikkerhetspolitiske situasjonen vurderes som mer alvorlig enn tidligere.