Kultur:

Tar selvkritikk

Forsvarsbygg tar selvkritikk, men mener det er uaktuelt med ny runde om heisprosjektet på Akershus slott. Forsvarsdepartementet på sin side vil ikke uttale seg.

Publisert Sist oppdatert

– Vi er opptatt av å inkludere alle interessenter i et byggeprosjekt, og vi tar selvkritikk på at ikke de funksjonshemmedes organisasjoner ble med tidligere i prosessen – før vi valgte heisløsning for Akershus slott.

Det sier seksjonssjef Erik-Anders Helin i Forsvarsbygg til Forsvarets forum

– Vi har likevel oppfattet at de funksjonshemmedes organisasjoner, blant annet representert av Rådet for personell med nedsatt funksjonsevne, har vært fornøyde med de løsningene vi har presentert, og som vi mener gir størst effekt med tanke på inkludering, og likeverdighet kombinert med vernet av Akershus slott, sier Helin.

Både Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og Norges Handikapforbund protesterer på løsningen.

– Hva tenker du om at de protester nå?

– Vi registrerer det og tar lærdom av det med tanke på involvering i en tidlig fase. Vi kommer til å ta kontakt med organisasjonene for å fortelle dem hvordan vi har tenkt og hvordan vi har arbeidet med alternativene frem til endelig løsning ble landet.

– Er det aktuelt å gå en ny runde om valg av heisløsning?

– Det er ikke aktuelt for Forsvarsbygg å gjøre dette nå. Vi mener at vi har kommet frem til en meget god løsning. En slik avgjørelse ligger hos oppdragsgiver, som er Forsvarsdepartementet, sier han. Oppdraget til Forsvarsbygg er å gjennomføre prosjektet slik som vi har anbefalt til Forsvarsdepartementet.


Forsvarsdepartementet har avvist å svare på spørsmål som Forsvarets forum har oversendt, for blant annet å få intervjue de som har hatt med prosjektet å gjøre.

Også spørsmål rundt statsrådens presentasjon av heisløsningen før de funksjonshemmede ble forelagt løsningen, har departementet avvist å svare på. Før vi intervjuet Helin, sendte pressekontakt Marita Hundershagen følgende svar på epost:

«Viser til de svarene du har fått fra Forsvarsbygg om saken».

Forsvarsdepartementet har heller ikke besvart den videre oppfordringen om å faktisk svare for FDs avgjørelse i heisprosjektet.

Saken fortsetter under... 


Helin i Forsvarsbygg bekrefter overfor Forsvarets forum at de på vanlig måte sendte sine vurderinger og endelig anbefaling for Blåtårnet til FD. Departementet tok så en avgjørelse om heisløsning i Blåtårnet og sendte deretter gjennomføringsoppdraget i retur til Forsvarsbygg.

– Det er ikke Forsvarsbygg som avgjør hvilken løsning som velges, sier Helin, men det er Forsvarsbyggs oppgave å utrede og belyse alle relevante alternativer og til slutt gi oppdragsgiver en så tydelig anbefaling som mulig, i form av et beslutningsunderlag (forprosjekt). Dette har vi også gjort i dette prosjektet.

Seksjonssjef Helin mener heis i Blåtårnet representerer en meget god brukerløsning som gir brukerne verdighet og inkludering i tillegg til økt grad av tilgjengelighet og mulighet for ytterligere forbedringer i fremtiden. Han sier at man i en kompleks bygningsmasse som Akershus slott er nødt til å ta hensyn til flere momenter.

– Heisen i Blåtårnet bidrar til at man får tilgang til større deler av slottet enn ved andre løsninger. Det er vurdert flere andre muligheter for adkomst, også via hovedinngangen. Da må det blant annet installeres trappeheis inne i bygget, noe som vil hindre adkomst for andre gjester når den er i bruk.

– Brukerne sier dette blir å komme inn bakdøra?

– Dette er på ingen måte en bakdør. Dette er en inngang vi har brukt mye tid og ressurser på å utforme. Vi har i prosessen forsøkt å se om det var mulig å endre det til at det nye inngangspartiet til Blåtårnet ble hovedinngang, men med alle besøkende er det ikke mulig med bare én inngang, sier Helin.