Nyheter:

Tar over klubba i NTL

Stina Baarne Hassel (39) blir ny leder av Norsk tjenestemannslag Forsvaret.

Publisert Sist oppdatert

​Nestlederen overtar ledervervet 1. oktober, etter Tom Rune Klemetsen. Han skal til jobb i Forsvarets logistikkorganisasjon.
– Jeg er glad for å få den tilliten å bli valgt til leder. Valgkomiteen innstilte meg og det er NTL Forsvarets styre som har fullmakt til å sette meg inn i ledervervet, sier Hassel til Forsvarets forum.
Norsk Tjenestemannslag (NTL) har rundt 50 000 medlemmer. Av disse er 5000 organisert gjennom NTL Forsvaret. 2100 er yrkesaktive i Forsvaret eller forsvarssektoren. 
Sammen med nestleder Steinar Berthelsen blir Hassel NTL Forsvarets ledelse utad. Hassel kommer fra jobb ved Forsvarets høgskole (FHS) der hun drev med kursing av personell til internasjonale operasjoner, og har jobbet også tett opp mot FNs hovedkvarter.
– Det er en jobb jeg har trivdes godt i, sier hun.
Hassel er utdannet som statsviter og jurist og opprinnelig fra Lillesand.
Tiden var moden for å gjøre noe nytt, og jeg ble organisasjonssekretær i NTL Forsvaret i september 2017, før jeg ble nestleder i 2018, forteller hun.

Opptatt av sivilt ansatte

– Hva er viktig for NTL Forsvaret?
– Det er å sikre at Forsvaret fremdeles ser verdien av å ha sivilt ansatte.
–­ Gjør de ikke det?
– De sivilt ansatte er de som står for mest kontiunitet i Forsvaret. De har god utdannelse og kommer til stillingene de går inn i ferdig utdannet, i motsetning til militært personell.
– Hva er en viktig sak for NTL Forsvaret fremover?
– Det gjøres mye arbeid i Forsvaret og i Forsvarsdepartementet opp mot den nye langtidsplanen. For oss er arbeidet i Svendsen-utvalget også viktig, da det ser på arbeidet med å rekruttere og beholde sivil kompetanse i Forsvaret.
– Hva er vanskelig for tida?
– Vi er bekymret for at totalforsvarskonseptet gjør at vi blir for avhengige av private kontraktører. Det kan blant annet gå ut over samhandlingen.
Det er viktig at folk har tillit til at Forsvaret skal være bærebjelken i forsvaret av landet, det er viktig blant annet for å sikre forsvarsviljen, sier hun.
– Hvordan bidrar NTL Forsvaret til at samarbeidet skal bli best mulig?
– For det første må vi bli enige om hva som er kjerneoppgaven og hva Forsvaret skal gjøre selv. Så må Forsvaret bli flinkere til å fremsnakke de sivilt ansatte og sørge for gode arbeidsvilkår som vil gjøre at de fortsetter i forsvarssektoren, mener Hassel.

Klemetsen går til FLO

Tom Rune Klemetsen slutter etter flere år som NTL Forsvarets leder.
– Jeg går til rådgiverjobb i Forsvarets logistikkorganisasjon forteller han til Forsvarets forum.