Tar opp kaiplass

I 2015 skulle KNM Valkyrien avhendes, men logistikkfartøyet er fortsatt på Haakonsvern. Nå er ett alternativ destruksjon.

Publisert Sist oppdatert

– Det er dyrt å la fartøyet bli liggende ved kai. Fukt- og alarmsystemer må holdes i drift. Samtidig er det vel heller ikke noe stort marked for et slikt skip når man vet hvor mange supply-båter som er til salgs, kommenterer orlogskaptein Henning Knudsen-Hauge ved planavdelingen i Sjøforsvarsstaben.

Det er dyrt å la fartøyet bli liggende ved kai


Trangt om plassen. 68 meter lange Valkyrien ble bygget i 1981 til sivile formål, men var logistikkskip i Sjøforsvaret i 21 år, først og fremst for MTB-våpenet. Fartøyet ble overført til Forsvarsmateriell for drøyt halvannet år siden, men avhendingen har blitt utsatt på grunn av ressursmangel.

Knudsen-Hauge mener det er unødvendig at Sjøforsvaret skal dekke utgiftene for et skip man har overdratt til andre. Den halvannen millionen som er brukt på landstrøm kunne for eksempel dekket seilasen for en undervannsbåt i en måned. På Haakonsvern fryktes det at ressursmangel på avhendingssiden skal føre til at også utfasingen av to mineryddere skal lide samme skjebne. Det blir nemlig trangt ved kaiene i Bergen når også det nye logistikkfartøyet Maud ankommer om noen måneder.

Kan bli ødelagt. Oberstløytnant Kai Nystuen, seksjonssjef på materiellavhending i Forsvarsmateriell, sier det jobbes med alternativ lokalisering for Valkyrien, parallelt med at fartøyet søkes solgt i tråd med instruks og føringer fra departementet.

– Hvis et salg ikke fremstår som realistisk, er alternativet destruksjon, sier Nystuen.

Hvis et salg ikke fremstår som realistisk, er alternativet destruksjon

Få avhendinger. Avhendingsordren på Valkyrien ble gitt i mai 2015. En årsak til at det har dratt ut i tid, er at gjennomgangen av tidligere salg og mulige forbedringsområder har blitt prioritert foran nye salg. Dette var noe departementet ønsket i kjølvannet av de såkalte Nigeria-båtene, fordi det kom mye kritikk mot måten avhending har skjedd på de siste 10-15 årene.

I perioden 2015-2016 har det blitt avhendet svært lite militært materiell

– Det ble grundig belyst i de gjennomførte stortingshøringer om avhending av militære fartøyer at en slik gjennomgang var påkrevd. I perioden 2015-2016 har det derfor blitt avhendet svært lite militært materiell. I denne perioden er avhendingsområdet gjennomgått i sin helhet, og det er innført svært mange endringer og presiseringer som sammen skal bidra til forbedrede avhendingsprosesser i forsvarssektoren. Nå som prosedyrer og regelverk er revidert, føler vi det trygt å gjenoppta avhendinger av enkelte typer militært materiell, fastslår oberstløytnant Kai Nystuen.