SVs Lysbakken mener statsministeren bortforklarer merkostnader til nye kampfly

Bergens Tidende avslørte 23. april at kostnadene knyttet til anskaffelsen av 52 nye F-35 kampfly blir 16 milliarder kroner dyrere enn først antatt. Det vil si at totalkostnadene knyttet til nye kampfly har nådd 97 milliarder kroner.
Onsdag ble statsminister Erna Solberg grillet i Stortingets spørretime om merkostnadene. Statsministeren framholdt at kostnadsramma Stortinget har satt på kampflyene, ikke er overskredet, fordi merkostnadene BT har regnet ut, tar utgangspunkt i det såkalte styringsmålet til Forsvarsdepartementet. Dette er departementets interne kostnadsmål på nye kampfly, skriver Klassekampen. Summen tilsvarer rundt tre årsbudsjetter til Hæren (5,6 milliarder kroner). Merkostnaden kunne også lønnet 40.920 reinholdsarbeidere (snittlønn på 390.000), eller 34.480 håndverkere. 
– Ingen har tatt stilling til hvordan merutgiftene skal dekkes inn, sier SVs Audun Lysbakken til avisen