Sverre Nordahl Engeness

Sverre Nordahl Engeness er i statsråd utnevnt til kontreadmiral og beordret til stillingen som sjef for operasjonsstaben ved Forsvarets operative hovedkvarter. Les mer her