Sverre Nordahl Engeness

Sverre Nordahl Engeness er i statsråd utnevnt til kontreadmiral og beordret til stillingen som sjef for operasjonsstaben ved Forsvarets operative hovedkvarter. Les mer her

Publisert 1. september 2017 13:54.. Sist oppdatert 8. september 2017 12:28.