Sverige ruster opp

I en ny rapport om det svenske forsvaret går Försvarsberedningen inn for å gi landets samlede militære styrker økt beredskap, bedre utstyr, mer fleksibilitet og større slagkraft.Blant satsingsområdene er flere krigsflybaser, økt kapasitet for å drive ubåtjakt, modernisering og innkjøp av nye krigskjøretøy, nytt luftvernsystem og nye båter, skriver ABC-nyheter.
I slutten av august ble det klart at Sverige øker forsvarsbudsjettet med 20 milliarder svenske kroner innen 2025, ifølge en avtale mellom regjeringspartiene, Centern og Liberalerna.
Blant annet skal innsatsstyrken i det svenske Heimevernet og sivilt ansatte i forsvaret økes fra 60.000 til 90.000 personer. Alle dagens stridsvogner og krigskjøretøy skal oppgraderes. På Gotland skal det rustes opp med en mekanisert bataljon med eget artilleri og luftvern. Årsaken er at Sverige de siste årene har opplevd trusselen fra Russland som økende. I tillegg er det viktig for Sverige å ha kontroll med ytterpunktene av sitt territorium i tilfelle et fiendtlig overraskelsesangrep.