Styrker kampen mot seksuell vold i krig og konflikt

​Norge styrker innsatsen for å bekjempe voldtekt som våpen og kjønnsbasert vold i humanitære kriser med 1 milliard kroner. Representanter fra over 90 lands myndigheter og organisasjoner er samlet i Oslo på konferansen «Ending Sexual and Gender-Based Violence in Humanitarian Crises». Målet er å skjerpe kampen mot seksuell vold i krig og konflikt.
– Fram til nå har innsatsen mot seksuell og kjønnsbasert vold i humanitære kriser hatt for lite politisk oppmerksomhet og vært kritisk underfinansiert, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).
– Vi må bli bedre på forebygging, vi må gi ofrene bedre hjelp og vi må bidra til at langt flere straffes for overgrepene, sier hun.
Målet er å styrke de politiske forpliktelsene og sikre økt finansiering av arbeidet mot seksuell vold i humanitære kriser.