Nyheter:

Strammer inn på beltebruk

Etter ulykken i Målselv skjerper Forsvaret reglene for å transportere personell i feltvogner uten sikkerhetsbelter.

Publisert Sist oppdatert

Det var i september at en feltvogn var involvert i en møteulykke med en lastebil i Troms. I etterkant av ulykken skrev Forsvarets forum at de gamle feltvognene i Forsvaret må trolig kjøre uten sikkerhetsbelter bak i ti år til. 

Nå settes det forbud mot administrativ transport av usikret personell på offentlig vei, men det skal fortsatt tillates internt i skyte- og øvingsfelt og militærleire samt under øvelser hvor øvingsområde er rekvirert. Avdelingene må erstatte bruken av feltvogner med leiebiler og buss.


I de tilfeller hvor personell transporteres usikret, senkes fartsgrensen fra 50 til 40. Det bør også brukes hjelm og vest der personell ikke er sikret. Og forbudet mot å blande personell og materiell usikret bak i samme kjøretøy opprettholdes. I tillegg innføres det restriksjoner mot å trekke henger når det er personell bak i feltvogna.

– Jeg er fornøyd med at vi nå får et forbud mot administrativ transport med usikret personell og at vi får ned hastigheten. Vi har også erfaring med at bruk av hjelm gir færre skader, sier Hærens hovedverneombud Thomas Norman Hansen.

Jeg er fornøyd med at vi nå får et forbud mot administrativ transport med usikret personell

Han har vært involvert i utforminga av det nye regelverket, som på få uker også har rukket to høringsrunder i alle forsvarsgrener.

På ett punkt letter hærsjefen på feltvogn-restriksjonene: Et påbud om piggdekk – som ble innført i 2006 – oppmykes. Nå heter det at avdelingssjefer kan vurdere bruk av piggfrie dekk, men at alle feltvogner skal ha både godkjente vinterdekk og godkjente sommerdekk. Denne endringa skyldes at utviklingen av piggfrie dekk har kommet langt siden reglene ble lagd.

De nye sikkerhetsreglene trådte i kraft 2. november, og skal gjelde som en prøveordning fram til 1. juni neste år. Da vil en analyse av hendelser og effekt avgjøre om tiltakene videreføres på permanent basis. 

– Jeg tror konsekvensene av de nye reglene vil variere fra avdeling til avdeling, men vi har truffet tiltak vi anser som fornuftige og at vi fortsatt kan opprettholde operativ drift, sier sikkerhetsinspektør Jan Helge Dale i Hæren. 

Regelverket omfatter altså hele Forsvaret, Heimevernet inkludert.

Seniorrådgiver Ann Synnøve Elvevoll hos Statens vegvesen sier at senking av fartsgrensen i seg selv kan skape nye utfordringer. 

–  Sivile sjåfører har jo et generelt sterkt framkommelighetsbehov i trafikken, ofte så travelt at hvis en militær bil plutselig ligger i en slik spesialfartsgrense, så kan det være en risiko i seg selv, sier hun. 

Hvis en militær bil plutselig ligger i en slik spesialfartsgrense, så kan det være en risiko i seg selv

– En traktor skjønner du ikke kan kjøre fort, men en Mercedes feltvogn forventer du kan kjøre fortere, og fartstilpassing kan derfor komme for sent. Sivil trafikk beholder jo sin fart, så risikoen ved en kollisjon kan fortsatt være stor. Vi i vegvesenet ser frem til at Forsvaret får seg nye kjøretøyer – med setebelter i tillegg til annet sikringsutstyr.  At annen transportløsning som buss velges opplever vi som veldig betryggende, sier seniorrådgiveren ved trafikant- og kjøretøyavdelingen i Region nord.