Støttekjøretøy til Hæren

Regjeringen foreslår å kjøpe seks broleggingspanservogner og seks ingeniørpanservogner. Det skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding fredag 6. april. Prosessen med å anskaffe seks bergingspanservogner basert på Leopard 2-chassis er allerede i gang. Og om Stortinget gir sin tilslutning vil Hæren få nye broleggingskjøretøy og  ingeniørpanservogner i perioden 2021 til 2023, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.
Til sammen skal det kjøpes støttekjøretøy for 1,45 milliarder kroner.