Større handlingsrom for Forsvaret under kriser

Forsvaret hadde større handlingsrom 22. juli enn det Forsvaret brukte, og klart større handlingsrom enn 22. juli-kommisjonen la til grunn, skriver Bodøposten. Det viser en bok fra jusprofessor Sigmund Simonsen ved Høgskolen på Vestlandet. I boken «Til forsvar av landet» går han nærmere inn på blant annet når og hvordan Forsvaret kan handle i ulike scenarier.